Ljusdal
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ljusdal: Turismen i ett nötskal

ikon: star 32 800
16 %
ikon: sweden 30 600
12 %
ikon: foreign 2 200
127 %
Topp 3:
Tyskland
730
538 %
Förenta Staterna
370
39 %
Norge
310
2 277 %
ikon: star 16 200
7 %
ikon: sweden 15 000
4 %
ikon: foreign 1 200
84 %
Genomsnittliga priser:
Natt
325,90 SEK
18,00 SEK
Rum
1 561,70 SEK
65,10 SEK
RevPAR
988,00 SEK
75,50 SEK
ikon: establishment 26
4 %
ikon: room 360
14 %
ikon: bed 990
12 %
ikon: room 63 %
4 %
ikon: bed 105 %
5 %

Registrerade gästnätter ökade med 16 procent

Under juli 2021 upptecknades 32 800 registrerade gästnätter i Ljusdal (+16,4 %), var av 30 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 127 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 16 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (730 nights).

5 600 rum (+19,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rum (+14,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 78 700 registrerade gästnätter (+4,7 %) för inhemska besökare och 3 700 (+38,8 %) för utländska besökare i Ljusdal, de vill säga sammanlagt 82 300 (+5,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ljusdal av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

16 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,9 procent inhemska och 7,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ljusdal i genomsnitt 2,0 nätter (+0,16) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,37).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 10,7 miljoner SEK (+2,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 31,2 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 5,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 4,3 % 1 300 SEK 8,8 %
Revpar (Registrerade) 990 SEK 8,3 % 470 SEK 13,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 5,9 % 380 SEK 12,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+1)
360 rum (+43)
990 bäddar (+107)

Rumsbeläggning 63,3 % (+2,3)
Osålda rum 131
Bädd beläggning 105,2 % (+5,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa