Ljusdal
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ljusdal: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 900
1 %
ikon: sweden 6 900
7 %
ikon: foreign 1 000
80 %
Topp 3:
Polen
660
2 900 %
Tyskland
135
47 %
Storbritannien
66
83 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 900
0 %
ikon: sweden 3 700
2 %
ikon: foreign 230
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
421,80 SEK
25,80 SEK
Rum
1 111,20 SEK
97,00 SEK
RevPAR
362,20 SEK
94,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
4 %
ikon: room 320
36 %
ikon: bed 880
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 7 900 bäddnätter i Ljusdal (-0,8 %), av vilka 6 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (660 nights).

1 300 rooms (+120,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (-14,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 97 500 bäddnätter (+8,4 %) för inhemska besökare och 13 100 (+103,5 %) för utlänningar i Ljusdal, sammanlagt 111 000 (+14,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ljusdal av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ljusdal i genomsnitt 1,9 nätter (-0,11) och utländska besökare 4,4 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,3 miljoner SEK (+179 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 41,5 miljoner SEK och den ökade med 6,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -8,0 % 1 200 SEK -9,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK 6,5 % 380 SEK 2,4 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -20,7 %  480 SEK -12,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+1)
320 rum (+84)
880 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 32,6 % (-5,2)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 30,4 % (+0,47)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ljusdal + nyckelord"

Google söker efter "ljusdal" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa