Ljusdal
Inkvarterings- och resestatistik

December 2018

Ljusdal: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 700
14 %
ikon: sweden 6 300
16 %
ikon: foreign 310
149 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 100
7 %
ikon: sweden 3 100
8 %
ikon: foreign 77
185 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
477,10 SEK
61,50 SEK
Rum
1 526,00 SEK
151,70 SEK
RevPAR
480,10 SEK
7,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
10 %
ikon: room 230
6 %
ikon: bed 870
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,31
12 %
ikon: bed 0,26
13 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 700 registrerade bäddnätter

Under december 2018 registrerades 6 700 bäddnätter i Ljusdal (-13,6 %), av vilka 6 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 310 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 16 procent och utländska bäddnätter ökade med 149 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets december.

960 rooms (+31,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-4,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 106 000 bäddnätter (-0,1 %) för inhemska besökare och 7 900 (+30,6 %) för utlänningar i Ljusdal, sammanlagt 114 000 (+1,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner bäddnätter (+1,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 787 000 nätter (+3,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ljusdal av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ljusdal i genomsnitt 2,1 nätter (-0,2) och utländska besökare 4,1 nätter (-0,59).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,2 miljoner SEK (-26 900).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 44,0 miljoner SEK och den ökade med 7,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2018
Antal
Förändring jan-december 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -9,0 % 1 300 SEK 1,5 %
Revpar (Registrerade) 480 SEK 1,6 % 520 SEK 15,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 14,8 % 390 SEK 19,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-2)
230 rum (-15)
870 bäddar (-72)

Rumsbeläggning 31,5 % (+3,3)
Osålda rum 156
Bädd beläggning 26,3 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ljusdal + nyckelord"

Google söker efter "ljusdal" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa