Ljusdal
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Ljusdal: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 000
28 %
ikon: sweden 4 900
14 %
ikon: foreign 1 100
185 %
Topp 3:
Polen
740
1 043 %
Tjeckien
135
41 %
Tyskland
91
194 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
3 %
ikon: sweden 2 300
3 %
ikon: foreign 90
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
425,30 SEK
85,10 SEK
Rum
994,50 SEK
266,40 SEK
RevPAR
286,40 SEK
82,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
11 %
ikon: room 310
37 %
ikon: bed 860
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
2 %
ikon: bed 0,24
28 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 28 procent

Under november 2019 registrerades 6 000 bäddnätter i Ljusdal (+27,9 %), av vilka 4 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 185 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 28 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (740 nights).

590 rooms (+84,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (+25,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 109 000 bäddnätter (+9,7 %) för inhemska besökare och 15 500 (+104,8 %) för utlänningar i Ljusdal, sammanlagt 125 000 (+16,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ljusdal av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ljusdal i genomsnitt 2,1 nätter (+0,2) och utländska besökare 12 nätter (+7,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 2,5 miljoner SEK (+156 000). Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,5 miljoner SEK (+156 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var SEK.

Registrerade Försäljningen för januari-november var 47,8 miljoner SEK och den ökade med 7,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -21,1 % 1 200 SEK -10,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK -16,7 % 380 SEK 0,5 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -22,4 % 460 SEK -13,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+2)
310 rum (+84)
860 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 28,8 % (-0,46)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 23,9 % (+5,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ljusdal + nyckelord"

Google söker efter "ljusdal" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa