Ljusdal
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Ljusdal: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 900
43 %
ikon: sweden 3 800
37 %
ikon: foreign 66
90 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
53 %
ikon: sweden 1 500
52 %
ikon: foreign 13
91 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. SEK
69 %
Genomsnittliga priser:
Natt
259,40 SEK
219,40 SEK
Rum
890,20 SEK
333,90 SEK
RevPAR
114,00 SEK
255,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 310
3 %
ikon: bed 860
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
58 %
ikon: bed 0,16
43 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 900 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 3 900 bäddnätter i Ljusdal (-42,7 %), av vilka 3 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 66 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets april.

138 rooms (-83,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (-45,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 34 100 bäddnätter (-14,5 %) för inhemska besökare och 1 200 (-32,1 %) för utlänningar i Ljusdal, sammanlagt 35 300 (-15,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ljusdal av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ljusdal i genomsnitt 2,5 nätter (+0,58) och utländska besökare 5,1 nätter (+0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 1,0 miljoner SEK (-2,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 12,7 miljoner SEK och den minskade med 6,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -27,3 % 1 000 SEK -16,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK -45,8 % 360 SEK -20,2 %
Revpar (Registrerade) 114 SEK -69,1 % 350 SEK -30,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+0)
310 rum (-11)
860 bäddar (-22)

Rumsbeläggning 12,8 % (-17)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 15,6 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ljusdal + nyckelord"

Google söker efter "ljusdal" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa