Lofoten
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Lofoten: Turismen i ett nötskal

ikon: star 12 100
ikon: norway 8 500
ikon: foreign 3 500
ikon: star 6 100
ikon: norway 4 600
ikon: foreign 1 500
Genomsnittliga priser:
Natt
431,10 kr
Rum
1 054,50 kr
RevPAR
137,70 kr
ikon: establishment 51
ikon: room 1 300
ikon: bed 3 500

12 100 registrerade gästnätter

Under november 2021 upptecknades 12 100 registrerade gästnätter i Lofoten, var av 8 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 500 av utländska besökare.

4 800 nights nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 306 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 79 700 för utländska besökare i Lofoten, de vill säga sammanlagt 386 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 2,0 miljoner registrerade gästnätter (+132,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+133,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 247 000 nätter (+123,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lofoten av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 1,4 %.

6 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 74,9 procent inhemska och 25,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lofoten i genomsnitt 1,9 nätter och utländska besökare 2,3 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,2 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 5,2 miljoner kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 kr 1 300 kr
Bäddnatt (Registrerade) 430 kr 320 kr
Revpar (Registrerade) 138 kr 270 kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

51 inkvarteringsanläggningar
1 300 rum
3 500 bäddar

Rumsbeläggning 13,1 %
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 6,8 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa