Lojo
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Lojo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 7 800
29 %
ikon: finland 7 500
19 %
ikon: foreign 260
85 %
Topp 3:
Estland
89
39 %
Litauen
40
33 %
Lettland
38
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 4 300
24 %
ikon: finland 4 200
21 %
ikon: foreign 123
66 %
Topp 3:
Estland
51
9 %
Förenta Staterna
28
211 %
Storbritannien
10
29 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 386 000 €
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,50 €
5,20 €
Rum
84,80 €
2,70 €
RevPAR
28,90 €
8,60 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,0 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 52 mm
41 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 800 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 7 800 bäddnätter i Lojo (-28,8 %), av vilka 7 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 260 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 85 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 29 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (89 nights).

6 000 nights (-21,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (-45,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 93 800 bäddnätter (-36,7 %) för inhemska besökare och 5 200 (-80,4 %) för utlänningar i Lojo, sammanlagt 99 000 (-43,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lojo av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

4 300 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lojo i genomsnitt 1,8 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (-2,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € 88 €
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 40 €
Revpar (Registrerade) 36 € 41 €

Taxfree-försäljning +224,0 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 220 procent från föregående år.

(Ryssar +208,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lohja + nyckelord"

Google söker efter "lohja" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,39/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Visit Lohja
Lohjan Matkailupalvelukeskus
Laurinkatu 50, 08100 Lohja
tourist(a)lohja.fi
044 369 1309

lohja logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående