Lojo
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Lojo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 6 000
33 %
ikon: finland 5 900
29 %
ikon: foreign 125
83 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 3 700
26 %
ikon: finland 3 600
24 %
ikon: foreign 116
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 264 000 €
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,00 €
5,00 €
Rum
86,10 €
3,50 €
RevPAR
27,60 €
2,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 9,0
18 %
ikon: room 330
18 %
ikon: bed 910
19 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,32
11 %
ikon: bed 0,23
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,4 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 27 mm
47 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 000 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 6 000 bäddnätter i Lojo (-33,3 %), av vilka 5 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 125 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets februari.

5 000 nights (-28,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (-48,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 11 500 bäddnätter (-31,9 %) för inhemska besökare och 310 (-88,7 %) för utlänningar i Lojo, sammanlagt 11 800 (-39,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lojo av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

3 700 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lojo i genomsnitt 1,7 nätter (-0,12) och utländska besökare 1,1 nätter (-1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 264 000 euro (februari)

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 264 000 euro (-86 800).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 516 000 euro och den minskade med 254 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 4,3 % 83 € 2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 12,9 % 44 € 11,5 %
Revpar (Registrerade) 28 € -7,0 % 25 € -18,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
330 rum (-71)
910 bäddar (-220)

Rumsbeläggning 32,0 % (-3,9)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 23,0 % (-4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lohja + nyckelord"

Google söker efter "lohja" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2020)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,39/10 (+0,35).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Lohja
Lohjan Matkailupalvelukeskus
Laurinkatu 50, 08100 Lohja
tourist(a)lohja.fi
044 369 1309

lohja logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående