Lojo
Inkvarterings- och resestatistik

November 2022

Lojo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 600
10 %
ikon: finland 8 700
23 %
ikon: foreign 1 900
301 %
ikon: star 6 100
12 %
ikon: finland 5 200
23 %
ikon: foreign 890
424 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,10 €
5,70 €
Rum
90,70 €
2,70 €
RevPAR
45,60 €
6,40 €
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 400
4 %
ikon: bed 1 000
2 %
ikon: room 50 %
13 %
ikon: bed 32 %
9 %
ikon: temperatur 2,8 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 1 mm
45 mm
ikon: Instagram följare 2,0
ikon: Twitter följare -8,0
ikon: Tiktok följare 0,0

10 600 registrerade gästnätter (Oktober)

Under oktober 2022 upptecknades 10 600 registrerade gästnätter i Lojo (-10,0 %), var av 8 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 23 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 300 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 10 procent i jämförelse med oktober förra året.

8 000 nights (-13,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (+2,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 103 000 registrerade gästnätter (+0,8 %) för inhemska besökare och 17 300 (+205,7 %) för utländska besökare i Lojo, de vill säga sammanlagt 120 000 (+11,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lojo av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,6 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

6 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 85,3 procent inhemska och 14,7 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lojo i genomsnitt 1,7 nätter (0,0) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,66).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 709 000 euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under oktober var 709 000 euro (+57 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 25,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 531 000 euro (+8 400) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 178 000 euro (+48 600).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 7,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 827 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 194 € 0,3 % 199 € 6,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 97 € 9,6 % 103 € 6,3 %
Adr (Registrerade) 91 € 3,1 % 91 € 4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € 12,9 % 44 € 2,8 %
Revpar (Registrerade) 46 € 16,3 % 44 € 27,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
400 rum (-15)
1 000 bäddar (-16)

Rumsbeläggning 50,3 % (+5,7)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 31,7 % (-3,2)

Airbnb och Vrbo

94 inkvarteringsanläggningar (+18)
75 lägenheter (+7)
179 rum (+21)

Lägenhetsbeläggning 49,9 % (+4,3)
Osålda lägenheter 38

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Visit Lohja
Lohjan Matkailupalvelukeskus
Laurinkatu 50, 08100 Lohja
tourist(a)lohja.fi
044 369 1309

lohja logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående