Lojo
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Lojo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 11 800
8 %
ikon: finland 11 300
5 %
ikon: foreign 470
216 %
Topp 3:
Ryssland
148
1 133 %
Lettland
95
2 275 %
Belgien
50
400 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 6 900
8 %
ikon: finland 6 700
7 %
ikon: foreign 170
70 %
Topp 3:
Belgien
48
2 300 %
Tyskland
32
3 100 %
Estland
22
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 522 000 €
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,40 €
2,40 €
Rum
88,00 €
4,40 €
RevPAR
39,70 €
6,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 410
3 %
ikon: bed 1 000
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober)
ikon: room 45 %
12 %
ikon: bed 35 %
30 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,0 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 46 mm
35 mm

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent (Oktober)

Under Oktober 2021 upptecknades 11 800 registrerade bäddnätter i Lojo (+7,7 %), av vilka 11 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 470 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med fem procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 220 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Ryssland (148 nights).

9 200 nights (-2,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (+73,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 102 000 registrerade bäddnätter (+19,3 %) för inhemska besökare och 5 700 (+15,2 %) för utlänningar i Lojo, sammanlagt 108 000 (+19,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+47,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (+39,3 %) nyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lojo av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,7 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

6 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lojo i genomsnitt 1,7 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,8 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 522 000 euro (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 522 000 euro (+63 600).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 4,6 miljoner euro och den ökade med 741 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 5,3 % 87 € 2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 5,8 % 43 € -0,1 %
Revpar (Registrerade) 40 € 18,1 % 34 € 16,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
410 rum (-12)
1 000 bäddar (-145)

Rumsbeläggning 45,1 % (+4,9)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 35,3 % (+8,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "lohja + nyckelord"

Google söker efter "lohja" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 7,91/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Lohja
Lohjan Matkailupalvelukeskus
Laurinkatu 50, 08100 Lohja
tourist(a)lohja.fi
044 369 1309

lohja logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående