Lojo
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2023

Lojo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 13 800
17 %
ikon: finland 12 000
24 %
ikon: foreign 1 800
15 %
ikon: star 5 800
7 %
ikon: finland 5 500
7 %
ikon: foreign 290
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,90 €
2,70 €
Rum
85,00 €
7,40 €
RevPAR
44,70 €
1,50 €
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 380
5 %
ikon: bed 1 000
7 %
ikon: room 53 %
12 %
ikon: bed 43 %
25 %

Registrerade gästnätter ökade med 17 procent (april)

Under april 2023 upptecknades 13 800 registrerade gästnätter i Lojo (+17,2 %), var av 12 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 24 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 15 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 17 procent i jämförelse med april förra året.

10 900 nights (+40,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 900 nights (-28,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 44 500 registrerade gästnätter (+46,8 %) för inhemska besökare och 5 600 (+17,4 %) för utländska besökare i Lojo, de vill säga sammanlagt 50 200 (+42,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (april)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (-3,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-7,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 261 000 nätter (+20,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lojo av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,7 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

5 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lojo i genomsnitt 2,2 nätter (+0,55) och utländska besökare 6,1 nätter (-1,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 791 000 euro (april)

Total försäljning av inkvartering under april var 791 000 euro (+97 900). Andelen från Airbnb och Vrbo var 16,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 661 000 euro (+129 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 130 000 euro (-30 900).

Totalt försäljningen för januari-april var 2,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 842 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2023
Antal
Förändring jan-april 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 188 € -5,9 % 182 € -4,8 %
Adr (Registrerade) 85 € -8,0 % 87 € 1,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 79 € -20,3 % 73 € -9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 6,0 % 48 € 11,5 %
Revpar (Registrerade) 45 € 3,4 % 42 € 26,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
380 rum (-22)
1 000 bäddar (-76)

Rumsbeläggning 52,6 % (+5,8)
Osålda rum 180
Bädd beläggning 43,0 % (+8,5)

Airbnb och Vrbo

98 inkvarteringsanläggningar (+11)
79 lägenheter (+4)
188 rum (+23)

Lägenhetsbeläggning 41,9 % (-7,6)
Osålda lägenheter 46

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland, Tak Research

Visit Lohja
Lohjan Matkailupalvelukeskus
Laurinkatu 50, 08100 Lohja
tourist(a)lohja.fi
044 369 1309

lohja logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående