Lojo
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Lojo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 900
25 %
ikon: finland 14 100
12 %
ikon: foreign 810
79 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 500
23 %
ikon: finland 8 200
14 %
ikon: foreign 320
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 639 000
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,90 €
2,40 €
Rum
88,30 €
9,90 €
RevPAR
36,50 €
13,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 430
2 %
ikon: bed 1 200
1 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 224 %
Ryssland
208 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,5 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 50 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 900 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 14 900 bäddnätter i Lojo (-24,6 %), av vilka 14 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 810 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets augusti.

13 400 nights (-12,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (-66,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 65 300 bed nights (-42,9 %) för inhemska besökare och 4 700 (-78,9 %) för utlänningar i Lojo, sammanlagt 70 000 (-48,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lojo av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

8 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 23 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,2 procent inhemska och 3,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lojo i genomsnitt 1,7 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 639 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 639 000 euro (-257 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,1 miljoner euro och den minskade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € -10,1 %  87 €
Bäddnatt (Registrerade) 43 € -5,4 % 44 € 12,4 % 
Revpar (Registrerade) 36 € -27,3 %  28 €

Taxfree-försäljning +224,0 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 220 procent från föregående år.

(Ryssar +208,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (+10)
1 200 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 41,3 % (-9,8)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 30,7 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,98/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Visit Lohja
Lohjan Matkailupalvelukeskus
Laurinkatu 50, 08100 Lohja
tourist(a)lohja.fi
044 369 1309

lohja logo

Navigera

föregående