Lojo
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Lojo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 900
58 %
ikon: finland 3 400
59 %
ikon: foreign 480
51 %
Topp 3:
Ryssland
350
17 %
Lettland
42
Tyskland
24
85 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
58 %
ikon: finland 1 900
57 %
ikon: foreign 113
65 %
Topp 3:
Ryssland
57
16 %
Tyskland
20
69 %
Nederländerna
11
1 000 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 185 000 €
53 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,70 €
5,50 €
Rum
85,80 €
5,10 €
RevPAR
20,30 €
8,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 350
16 %
ikon: bed 960
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
33 %
ikon: bed 0,15
38 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,8 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 74 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 900 bäddnätter i Lojo (-58,0 %), av vilka 3 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 480 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 59 procent och utländska bäddnätter minskade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 58 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (350 nights).

2 500 nights (-60,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 400 nights (-52,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 20 300 bäddnätter (-34,7 %) för inhemska besökare och 3 200 (-54,4 %) för utlänningar i Lojo, sammanlagt 23 500 (-38,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lojo av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,4 procent inhemska och 5,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lojo i genomsnitt 1,8 nätter (-0,07) och utländska besökare 4,2 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 185 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 185 000 euro (-205 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 955 000 euro och den minskade med 333 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 6,4 % 82 € -0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 12,9 % 41 € 20,3 %
Revpar (Registrerade) 20 € -29,0 % 28 € -19,5 %

Taxfree-försäljning +224,0 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 220 procent från föregående år.

(Ryssar +208,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
350 rum (-65)
960 bäddar (-179)

Rumsbeläggning 23,7 % (-12)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 15,2 % (-9,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lohja + nyckelord"

Google söker efter "lohja" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 9,06/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Visit Lohja
Lohjan Matkailupalvelukeskus
Laurinkatu 50, 08100 Lohja
tourist(a)lohja.fi
044 369 1309

lohja logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa