Lojo
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Lojo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 000
34 %
ikon: finland 5 900
29 %
ikon: foreign 125
83 %
Topp 3:
Estland
100
355 %
Ryssland
5,0
58 %
Italien
4,0
300 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
26 %
ikon: finland 3 500
24 %
ikon: foreign 116
59 %
Topp 3:
Estland
93
520 %
Ryssland
5,0
38 %
Italien
4,0
300 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 261 000 €
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,60 €
4,70 €
Rum
85,20 €
2,60 €
RevPAR
27,20 €
2,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
18 %
ikon: room 330
18 %
ikon: bed 910
19 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
11 %
ikon: bed 0,23
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -7,6 °C
8,5 °C
ikon: nederbörd 14 mm
110 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 000 registrerade bäddnätter

Under februari 2021 registrerades 6 000 bäddnätter i Lojo (-33,7 %), av vilka 5 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 125 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 34 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (100 nights).

4 800 nights (-30,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (-44,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 11 400 bäddnätter (-32,1 %) för inhemska besökare och 310 (-88,7 %) för utlänningar i Lojo, sammanlagt 11 800 (-40,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 903 000 bäddnätter (-51,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 844 000 nätter (-32,0 %) nyttjades av nationella besökare och 58 600 nätter (-90,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lojo av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lojo i genomsnitt 1,7 nätter (-0,12) och utländska besökare 1,1 nätter (-1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 261 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 261 000 euro (-90 300).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 512 000 euro och den minskade med 258 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 85 € 3,2 % 83 € 2,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 12,0 % 44 € 11,1 %
Revpar (Registrerade) 27 € -8,3 % 25 € -18,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
330 rum (-71)
910 bäddar (-220)

Rumsbeläggning 31,9 % (-4,0)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 22,9 % (-4,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lohja + nyckelord"

Google söker efter "lohja" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2020)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,39/10 (+0,35).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Lohja
Lohjan Matkailupalvelukeskus
Laurinkatu 50, 08100 Lohja
tourist(a)lohja.fi
044 369 1309

lohja logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa