Lovisa Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Lovisa Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
18 %
ikon: finland 1 400
2 %
ikon: foreign 25
93 %
Topp 3:
Sverige
18
350 %
Estland
7,0
93 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 400
16 %
ikon: finland 390
9 %
ikon: foreign 8,0
93 %
Topp 3:
Sverige
4,0
0 %
Estland
4,0
50 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 83 600 €
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,60 €
0,50 €
Rum
87,90 €
10,00 €
RevPAR
6,50 €
3,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 460
259 %
ikon: bed 860
68 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion
ikon: foreign 4 300 €
93 %
Dagbesökare
280 €
Övernattande Besökare
4 100 €

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 1 500 bäddnätter i Lovisa Regionen (-17,7 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 25 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (18 nights).

620 nights (-13,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 830 nights (-20,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lovisa Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lovisa Regionen i genomsnitt 3,7 nätter (-0,27) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

23 500 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 23 500 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-92,0 %)
  • Nuijamaa: 6 100 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 300 (-94,1 %)
  • Niirala: 4 700 (-81,6 %)
  • Vartius: 1 600 (-82,4 %)
  • Kuusamo: 88 (-87,7 %)
  • Salla: 82 (-98,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 31 (-99,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 420 visumansökningar till Finland av ryssar. 51,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion

Antalet utländska besökare i januari var 19 (-93,1 %). Av dem var 4,4 på en dagstur och 14 stannade minst en natt.

Dessa besökares totala konsumtion i Lovisa Regionen i januari var 4 300 euro (232 per visitor). Övernattande besökare spenderade 4 100 euro och dagbesökare 280 euro.

Försäljning av inkvartering 102 000 euro

Total försäljning av inkvartering under januari var 102 000 euro (-25 700). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 83 600 euro (-17 200) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 18 000 euro (-8 500).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 112 € 1,5 %
Adr (Registrerade) 88 € 12,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € 0,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 31 € -13,0 %
Revpar (Registrerade) 6,5 € -33,6 %

Genomsnittliga priser (Lovisa)

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 109 € -2,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 35 € -1,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (+330)
860 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 7,3 % (-5,1)
Osålda rum 430

Airbnb och Vrbo

55 inkvarteringsanläggningar (+3)
39 lägenheter (+0)
99 rum (+4)

Lägenhetsbeläggning 29,4 % (-2,8)
Osålda lägenheter 28

Kapacitet och beläggning (Lovisa)

Airbnb och Vrbo

47 inkvarteringsanläggningar (-1)
32 lägenheter (-4)
82 rum (-6)

Lägenhetsbeläggning 32,1 % (+0,43)
Osålda lägenheter 22

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lovisa region + nyckelord"

Google söker efter "lovisa region" efter sökregion

Globala Google söker efter "loviisa + nyckelord" (Lovisa)

Google söker efter "loviisa" efter sökregion (Lovisa)

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Förekomsten av hashtags på Instagram (Lovisa)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Lovisa)

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,29/10 (-0,05).

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,81/10 (+0,77).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående