Lovisa Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2023

Lovisa Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 700
30 %
ikon: finland 6 500
33 %
ikon: foreign 1 200
13 %
Topp 3:
Estland
480
39 %
Polen
420
17 %
Storbritannien
85
750 %
ikon: star 1 500
37 %
ikon: finland 1 200
12 %
ikon: foreign 320
68 %
Topp 3:
Storbritannien
69
590 %
Estland
67
80 %
Sverige
39
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
75,00 €
11,70 €
Rum
112,40 €
16,60 €
RevPAR
42,90 €
14,90 €
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 360
22 %
ikon: bed 680
14 %

Registrerade gästnätter ökade med 30 procent

Under augusti 2023 upptecknades 7 700 registrerade gästnätter i Lovisa Regionen (+29,6 %), var av 6 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 33 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 13 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 30 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (480 nights).

1 900 nights (-22,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 900 nights (+65,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 21 700 registrerade gästnätter (+5,2 %) för inhemska besökare och 3 800 (+104,0 %) för utländska besökare i Lovisa Regionen, de vill säga sammanlagt 25 500 (+13,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (-0,4 %) registrerades i hela landet, var av 1,7 miljoner nätter (-2,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 604 000 nätter (+7,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lovisa Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

1 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 37 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 78,0 procent inhemska och 22,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lovisa Regionen i genomsnitt 5,7 nätter (+1,9) och utländska besökare 3,7 nätter (+2,7).

Besökare

Besökare (Lovisa)

Antalet inhemska besökare var 186 000 (Lovisa)

I augusti 2023 registrerades 186 000 inhemska besökare i Lovisa.

Mellan januari och augusti registrerades 1,2 miljoner inhemska besökare i Lovisa.

Besökare per stad

Besökare per stad (Lovisa)

Färjeankomster från olika hamnar

44 800 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 44 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 85,4 procent.

  • Vaalimaa: 25 500 (-57,3 %)
  • Nuijamaa: 9 700 (-73,6 %)
  • Imatra: 3 000 (-83,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 3,0
  • Niirala: 4 700 (-52,7 %)
  • Vartius: 1 600 (-48,6 %)
  • Kuusamo: 25 (-63,2 %)
  • Salla: 181 (-74,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 55 (-92,6 %)

Försäljning av inkvartering 695 000 euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 695 000 euro (+253 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 16,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 581 000 euro (+202 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 114 000 euro (+50 600).

Totalt försäljningen för januari-augusti var 2,4 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 737 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 144 € 21,5 % 148 € 35,5 %
Adr (Registrerade) 112 € 17,4 % 110 € 10,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 75 € 18,4 % 68 € 14,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € 8,9 % 77 € 50,8 %
Revpar (Registrerade) 43 € 53,0 % 34 € 48,6 %

Genomsnittliga priser (Lovisa)

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 138 € 17,4 % 138 € 26,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 68 € 3,6 % 71 € 33,9 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
360 rum (-103)
680 bäddar (-107)

Rumsbeläggning 38,2 % (+8,9)
Osålda rum 220

Airbnb och Vrbo

99 inkvarteringsanläggningar (+40)
71 lägenheter (+30)
156 rum (+64)

Lägenhetsbeläggning 49,6 % (-6,0)
Osålda lägenheter 36

Kapacitet och beläggning (Lovisa)

Airbnb och Vrbo

90 inkvarteringsanläggningar (+40)
62 lägenheter (+29)
130 rum (+55)

Lägenhetsbeläggning 48,8 % (-6,5)
Osålda lägenheter 32

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland, Tak Research, Telia

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående