Lovisa Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Lovisa Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 600
51 %
ikon: finland 3 100
34 %
ikon: foreign 450
1 194 %
ikon: star 780
24 %
ikon: finland 710
29 %
ikon: foreign 71
173 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,80 €
5,10 €
Rum
100,80 €
0,70 €
RevPAR
20,50 €
0,20 €
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 460
98 %
ikon: bed 790
53 %
ikon: temperatur 18,7 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 22 mm
120 mm

Registrerade gästnätter ökade med 51 procent

Under oktober 2022 upptecknades 3 600 registrerade gästnätter i Lovisa Regionen (+50,7 %), var av 3 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 34 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 1 200 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 51 procent i jämförelse med oktober förra året.

1 800 nights (+12,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (+127,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 33 200 registrerade gästnätter (-6,7 %) för inhemska besökare och 5 100 (-2,6 %) för utländska besökare i Lovisa Regionen, de vill säga sammanlagt 38 400 (-6,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lovisa Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

780 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lovisa Regionen i genomsnitt 4,4 nätter (+2,1) och utländska besökare 6,4 nätter (+5,0).

Inhemska dagsbesök ökade med 7 procent (Lovisa)

I oktober 2022 registrerades 133 000 inhemska dagsbesök i Lovisa (+6,5 %).

Mellan januari och oktober registrerades 1,4 miljoner inhemska dagsbesök i Lovisa (+14,2 %).

Dagsbesök

Dagsbesök (Lovisa)

Dagsbesök per region

Dagsbesök per region (Lovisa)

Färjeankomster från olika hamnar

30 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 30 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 16 400 (+39,5 %)
  • Nuijamaa: 5 600 (-54,8 %)
  • Imatra: 2 500 (-16,0 %)
  • Niirala: 4 200 (-48,5 %)
  • Vartius: 1 500 (-44,6 %)
  • Kuusamo: 20 (-61,5 %)
  • Salla: 220 (+4,8 %)
  • Raja-Jooseppi: 91 (+15,2 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 313 000 euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 313 000 euro (+128 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 257 000 euro (+98 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 55 700 euro (+29 500).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 2,9 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 73 400 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 117 € 11,9 % 111 € 7,4 %
Adr (Registrerade) 101 € -0,7 % 101 € 3,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € 82,2 % 56 € 29,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € 7,7 % 65 € -0,6 %
Revpar (Registrerade) 21 € 1,1 % 28 € 71,9 %

Genomsnittliga priser (Lovisa)

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 116 € 12,7 % 110 € 6,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € 88,4 % 57 € 35,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (+230)
790 bäddar (+270)

Rumsbeläggning 20,3 % (+0,38)
Osålda rum 370

Airbnb och Vrbo

50 inkvarteringsanläggningar (+2)
36 lägenheter (+0)
84 rum (+6)

Lägenhetsbeläggning 61,5 % (+23)
Osålda lägenheter 14

Kapacitet och beläggning (Lovisa)

Airbnb och Vrbo

44 inkvarteringsanläggningar (+1)
31 lägenheter (-1)
73 rum (+3)

Lägenhetsbeläggning 62,0 % (+25)
Osålda lägenheter 12

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,19/10 (+0,27).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Elisa, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående