Lovisa Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2022

Lovisa Regionen: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter (mars)
ikon: star 2 500
37 %
ikon: finland 2 100
22 %
ikon: foreign 320
690 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 1 000
93 %
ikon: finland 710
36 %
ikon: foreign 320
3 060 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 148 000 €
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,30 €
0,30 €
Rum
90,70 €
3,70 €
RevPAR
24,50 €
17,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 210
56 %
ikon: bed 410
53 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 27 %
240 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,8 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 23 mm
6 mm

Registrerade gästnätter ökade med 37 procent (mars)

Under mars 2022 upptecknades 2 500 registrerade gästnätter i Lovisa Regionen (+36,7 %), var av 2 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 22 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 690 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 37 procent i jämförelse med mars förra året.

790 nights (+3,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 700 nights (+61,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 5 700 registrerade gästnätter (+13,5 %) för inhemska besökare och 330 (+363,9 %) för utländska besökare i Lovisa Regionen, de vill säga sammanlagt 6 000 (+18,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent (mars)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+105,0 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+70,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 377 000 nätter (+699,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lovisa Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

1 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 93 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 69,1 procent inhemska och 30,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lovisa Regionen i genomsnitt 3,0 nätter (-0,35) och utländska besökare 1,0 nätter (-3,0).

Domestic visitor days were 25 700 (mars, Lovisa)

In mars 2022, 25 700 domestic visitor days were recorded in Lovisa (-67,4 %).

Between January and mars, 70 200 domestic visitor days were recorded in Lovisa (-68,9 %).

Visitor days

Visitor days (Lovisa)

Visitor days by region

Visitor days by region (Lovisa)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 19 procent

Totalt 31 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 75,5 procent.

  • Vaalimaa: 14 100 (+105,0 %)
  • Nuijamaa: 8 800 (+18,0 %)
  • Imatra: 760 (-78,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 4,0 (-33,3 %)
  • Niirala: 5 400 (+2,0 %)
  • Vartius: 1 900 (+8,2 %)
  • Kuusamo: 21 (-74,1 %)
  • Salla: 173 (+174,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 83 (+144,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 800 procent (februari)

Det gjordes totalt 7 500 visumansökningar till Finland av ryssar. 82,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (mars)

Antalet utländska besökare i mars var -890 (-359,3 %). Av dem var -1 000 på en dagstur och 118 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och mars var -2 400 (-197,8 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Lovisa Regionen i mars var 89 300 euro (-100 per visitor). Övernattande besökare spenderade 132 000 euro och dagbesökare -42 600 euro. Mellan januari och mars var konsumtion 23 800 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 111 € 2,4 % 106 € -1,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 41 € 21,4 % 42 € 15,6 %

Genomsnittliga priser (Lovisa)

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 113 € 3,2 % 105 € -0,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 44 € 32,0 % 44 € 20,9 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

45 inkvarteringsanläggningar (-15)
32 lägenheter (-13)
78 rum (-15)

Lägenhetsbeläggning 36,5 % (+5,4)
Osålda lägenheter 20

Kapacitet och beläggning (Lovisa)

Airbnb och Vrbo

38 inkvarteringsanläggningar (-14)
26 lägenheter (-12)
63 rum (-13)

Lägenhetsbeläggning 38,8 % (+8,5)
Osålda lägenheter 16

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende plats kundnöjdhet (november 2021)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,15/10 (-0,14).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Elisa, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående