Lovisa Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Lovisa Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 1 800
51 %
ikon: finland 1 700
63 %
ikon: foreign 40
64 %
Topp 3:
Tyskland
34
Lettland
5,0
Frankrike
1,0
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 510
38 %
ikon: finland 500
54 %
ikon: foreign 10
79 %
Topp 3:
Lettland
5,0
Tyskland
4,0
Frankrike
1,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 93 800 €
118 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,60 €
16,20 €
Rum
69,00 €
5,70 €
RevPAR
5,60 €
2,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 450
278 %
ikon: bed 830
71 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (mars)
ikon: foreign 16 300 €
76 %
Dagbesökare
-6 700 €
Övernattande Besökare
23 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,9 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 51 procent (mars)

Under mars 2021 registrerades 1 800 bäddnätter i Lovisa Regionen (+51,0 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 40 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 63 procent och utländska bäddnätter minskade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 51 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (34 nights).

780 nights (+60,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 000 nights (+44,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 000 bäddnätter (+30,7 %) för inhemska besökare och 74 (-91,1 %) för utlänningar i Lovisa Regionen, sammanlagt 5 100 (+9,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lovisa Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

510 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 38 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lovisa Regionen i genomsnitt 3,5 nätter (+0,19) och utländska besökare 4,0 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

26 800 Ryska resenärer via den östra gränsen (mars)

Totalt 26 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-80,4 %)
  • Nuijamaa: 7 900 (-86,5 %)
  • Imatra: 3 600 (-87,1 %)
  • Niirala: 5 200 (-64,3 %)
  • Vartius: 1 800 (-64,3 %)
  • Kuusamo: 101 (-80,9 %)
  • Salla: 62 (-95,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-97,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 88 procent

Det gjordes totalt 1 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (mars)

Antalet utländska besökare i mars var -183 (+74,8 %). Av dem var -150 på en dagstur och -33 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och mars var -790 (+91,9 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Lovisa Regionen i mars var 16 300 euro (-89 per visitor). Övernattande besökare spenderade 23 000 euro och dagbesökare -6 700 euro. Mellan januari och mars var konsumtion 44 800 euro.

Försäljning av inkvartering 119 000 euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 119 000 euro (+60 600). Andelen från Airbnb och Vrbo var 20,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 93 800 euro (+50 800) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 24 800 euro (+9 800).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 432 000 euro och den ökade med 124 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 101 € -26,4 % 107 € -10,4 %
Adr (Registrerade) 69 € -7,6 % 100 € 34,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € 44,3 % 68 € 29,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 40 € 7,6 % 38 € -3,1 %
Revpar (Registrerade) 5,6 € -31,8 % 9,1 € -9,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
450 rum (+330)
830 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 8,1 % (-2,9)
Osålda rum 410

Airbnb och Vrbo

61 inkvarteringsanläggningar (+10)
43 lägenheter (+5)
97 rum (-3)

Lägenhetsbeläggning 39,4 % (+10)
Osålda lägenheter 26

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lovisa region + nyckelord"

Google söker efter "lovisa region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (november 2020)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,29/10 (-0,05).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående