Ludvika
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ludvika: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 500
21 %
ikon: sweden 26 600
19 %
ikon: foreign 910
53 %
Topp 3:
Danmark
88
33 %
Tyskland
81
8 %
Norge
42
82 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 800
22 %
ikon: sweden 7 500
20 %
ikon: foreign 310
51 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,6 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
238,30 SEK
31,60 SEK
Rum
891,30 SEK
54,40 SEK
RevPAR
419,90 SEK
176,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 520
4 %
ikon: bed 2 300
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,47
25 %
ikon: bed 0,38
24 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 40 mm
32 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

27 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 27 500 bäddnätter i Ludvika (-20,7 %), av vilka 26 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 910 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 53 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 21 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (88 nights).

2 700 rooms (-26,5 %) bokades av fritidsresenärer och 4 600 rooms (-25,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 88 200 bäddnätter (-7,2 %) för inhemska besökare och 7 000 (+28,3 %) för utlänningar i Ludvika, sammanlagt 95 200 (-5,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ludvika av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

7 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,0 procent inhemska och 4,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ludvika i genomsnitt 3,6 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,9 nätter (-0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 6,6 miljoner SEK (-2,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 26,4 miljoner SEK och den minskade med 2,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -5,8 % 1 000 SEK -2,4 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK -29,6 % 570 SEK -12,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK -11,7 % 280 SEK -4,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
520 rum (-23)
2 300 bäddar (-62)

Rumsbeläggning 47,1 % (-16)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 38,4 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ludvika + nyckelord"

Google söker efter "ludvika" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa