Ludvika
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ludvika: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 600
10 %
ikon: sweden 14 200
11 %
ikon: foreign 2 400
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 700
4 %
ikon: sweden 5 000
9 %
ikon: foreign 760
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,3 milj.
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
322,40 SEK
33,70 SEK
Rum
853,30 SEK
169,40 SEK
RevPAR
344,20 SEK
75,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
8 %
ikon: room 540
27 %
ikon: bed 2 400
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 50 mm
1 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under september 2019 registrerades 16 600 bäddnätter i Ludvika (+9,9 %), av vilka 14 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets september.

2 200 rooms (+68,5 %) bokades av fritidsresenärer och 4 000 rooms (+2,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 200 000 bäddnätter (+13,2 %) för inhemska besökare och 26 600 (-45,4 %) för utlänningar i Ludvika, sammanlagt 227 000 (+0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ludvika av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

5 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,6 procent inhemska och 13,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ludvika i genomsnitt 2,9 nätter (+0,06) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,64).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,3 miljoner SEK (-26 100).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 62,9 miljoner SEK och den ökade med 156 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK -16,6 %  910 SEK -8,9 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -18,1 %  460 SEK -14,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK -9,5 % 280 SEK -0,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+1)
540 rum (+115)
2 400 bäddar (+210)

Rumsbeläggning 40,3 % (-0,74)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 24,6 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa