Luleå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Luleå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 600
2 %
ikon: sweden 21 400
7 %
ikon: foreign 6 200
21 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 500
4 %
ikon: sweden 14 700
8 %
ikon: foreign 3 800
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 17,4 milj. SEK
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
630,10 SEK
64,50 SEK
Rum
994,80 SEK
102,30 SEK
RevPAR
487,10 SEK
9,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 1 200
7 %
ikon: bed 2 500
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,3 °C
4,0 °C
ikon: nederbörd 43 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

27 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 27 600 bäddnätter i Luleå (-2,1 %), av vilka 21 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets december.

6 900 rooms (+4,7 %) bokades av fritidsresenärer och 10 500 rooms (-6,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 365 000 bäddnätter (+5,9 %) för inhemska besökare och 149 000 (-1,2 %) för utlänningar i Luleå, sammanlagt 513 000 (+3,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Luleå av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

18 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,6 procent inhemska och 20,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Luleå i genomsnitt 1,4 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,1).

86 800 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 86 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med tre procent.

Av lokala passagerare anlände 4,3 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 95,7 %.

Dessutom registrerades 86 500 passagerare som avreste från flygplatsen (-3,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 83 400 (-3,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 17,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 17,4 miljoner SEK (+1,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 285,5 miljoner SEK och den ökade med 38,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 11,5 % 1 100 SEK 10,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 11,4 % 560 SEK 11,4 %
Revpar (Registrerade) 490 SEK 2,0 % 660 SEK 8,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 200 rum (+82)
2 500 bäddar (+27)

Rumsbeläggning 49,0 % (-4,5)
Osålda rum 610
Bädd beläggning 37,8 % (-2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "luleå + nyckelord"

Google söker efter "luleå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,55/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa