Luleå
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Luleå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 800
48 %
ikon: sweden 15 600
48 %
ikon: foreign 3 200
47 %
Topp 3:
Förenta Staterna
700
41 %
Polen
470
171 %
Tyskland
450
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 000
50 %
ikon: sweden 9 500
49 %
ikon: foreign 1 500
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,7 milj. SEK
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
679,60 SEK
8,60 SEK
Rum
1 033,70 SEK
25,50 SEK
RevPAR
348,60 SEK
333,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
0 %
ikon: room 1 200
0 %
ikon: bed 2 500
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,34
50 %
ikon: bed 0,25
48 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,8 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 19 mm
47 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

18 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 18 800 bäddnätter i Luleå (-47,8 %), av vilka 15 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 48 procent och utländska bäddnätter minskade med 47 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (700 nights).

3 400 rooms (-52,0 %) bokades av fritidsresenärer och 8 900 rooms (-48,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 68 500 bäddnätter (-15,9 %) för inhemska besökare och 15 300 (-12,2 %) för utlänningar i Luleå, sammanlagt 83 800 (-15,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Luleå av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

11 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,1 procent inhemska och 13,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Luleå i genomsnitt 1,6 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,33).

24 500 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 24 500 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 54 procent.

Av lokala passagerare anlände 4,6 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 95,4 %.

Dessutom registrerades 22 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-58,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 46 500 (-56,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 12,7 miljoner SEK (-12,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 58,5 miljoner SEK och den minskade med 11,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 2,5 % 1 000 SEK 1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK -1,2 % 700 SEK -1,3 %
Revpar (Registrerade) 350 SEK -48,9 % 550 SEK -17,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (+0)
2 500 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 33,7 % (-34)
Osålda rum 800
Bädd beläggning 24,9 % (-23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "luleå + nyckelord"

Google söker efter "luleå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,8/10 (-0,8).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa