Luleå
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Luleå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 32 000
10 %
ikon: sweden 27 400
11 %
ikon: foreign 4 700
3 %
Topp 3:
Förenta Staterna
830
23 %
Finland
640
5 %
Norge
610
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 700
1 %
ikon: sweden 17 000
3 %
ikon: foreign 2 800
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 23,0 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
717,20 SEK
81,00 SEK
Rum
1 012,60 SEK
16,80 SEK
RevPAR
639,20 SEK
54,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 1 200
7 %
ikon: bed 2 600
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,7 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 98 mm
50 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

32 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 32 000 bäddnätter i Luleå (-9,6 %), av vilka 27 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (830 nights).

6 600 rooms (+5,0 %) bokades av fritidsresenärer och 16 000 rooms (-1,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 284 000 bäddnätter (+8,4 %) för inhemska besökare och 134 000 (+2,4 %) för utlänningar i Luleå, sammanlagt 419 000 (+6,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Luleå av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

19 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,0 procent inhemska och 14,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Luleå i genomsnitt 1,6 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,14).

53 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 53 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med fem procent.

Av lokala passagerare anlände 11,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 88,3 %.

Dessutom registrerades 52 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-5,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 106 000 (-5,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 23,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 23,0 miljoner SEK (+426 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 220,3 miljoner SEK och den ökade med 39,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 1,7 % 1 100 SEK 12,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 12,7 %  530 SEK 14,7 % 
Revpar (Registrerade) 640 SEK -7,8 % 680 SEK 13,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (+84)
2 600 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 63,1 % (-6,5)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 42,8 % (-8,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,46/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Navigera

föregående
nästa