Luleå
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Luleå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 38 400
25 %
ikon: sweden 34 400
2 %
ikon: foreign 4 000
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 600
29 %
ikon: sweden 17 700
10 %
ikon: foreign 1 900
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,7 milj. SEK
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
381,60 SEK
33,50 SEK
Rum
895,20 SEK
68,30 SEK
RevPAR
402,20 SEK
172,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 1 200
0 %
ikon: bed 2 500
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 45 %
25 %
ikon: bed 50 %
24 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,7 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 27 mm
102 mm

38 400 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 38 400 registrerade bäddnätter i Luleå (-25,0 %), av vilka 34 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 000 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med två procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets augusti.

7 800 rooms (-16,4 %) bokades av fritidsresenärer och 8 600 rooms (-32,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 188 000 registrerade bäddnätter (-26,8 %) för inhemska besökare och 26 800 (-79,4 %) för utlänningar i Luleå, sammanlagt 215 000 (-44,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Luleå av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

19 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 90,2 procent inhemska och 9,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Luleå i genomsnitt 1,9 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,05).

15 900 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 15 900 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 66 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 17 200 passagerare som avreste från flygplatsen (-65,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 33 100 (-66,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 14,7 miljoner SEK (-6,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 108,4 miljoner SEK och den minskade med 89,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK -7,1 % 990 SEK -8,7 %
Revpar (Registrerade) 400 SEK -30,0 % 380 SEK -44,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK -8,1 % 500 SEK -1,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 200 rum (+0)
2 500 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 44,9 % (-15)
Osålda rum 670
Bädd beläggning 50,2 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "luleå + nyckelord"

Google söker efter "luleå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,58/10 (-1,0).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa