Lund
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 34 900
2 %
ikon: sweden 22 900
10 %
ikon: foreign 12 000
18 %
Topp 3:
Danmark
1 500
0 %
Tyskland
1 300
13 %
Storbritannien
750
39 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 000
1 %
ikon: sweden 12 000
10 %
ikon: foreign 6 000
37 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 24,8 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
710,20 SEK
40,00 SEK
Rum
1 088,90 SEK
49,50 SEK
RevPAR
538,90 SEK
11,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
4 %
ikon: room 1 600
3 %
ikon: bed 2 900
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,4 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 61 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

34 900 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 34 900 bäddnätter i Lund (-1,7 %), av vilka 22 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (1 500 nights).

10 100 rooms (+2,6 %) bokades av fritidsresenärer och 12 700 rooms (-2,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 339 000 bäddnätter (+0,4 %) för inhemska besökare och 176 000 (+3,2 %) för utlänningar i Lund, sammanlagt 516 000 (+1,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lund av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

18 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 66,6 procent inhemska och 33,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lund i genomsnitt 1,9 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,32).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 24,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 24,8 miljoner SEK (+995 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 382,6 miljoner SEK och den ökade med 19,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 4,8 % 1 100 SEK 3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK 6,0 % 740 SEK 3,9 %
Revpar (Registrerade) 540 SEK 2,1 % 680 SEK 0,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 600 rum (+48)
2 900 bäddar (+73)

Rumsbeläggning 49,5 % (-1,3)
Osålda rum 800
Bädd beläggning 41,3 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lund + nyckelord"

Google söker efter "lund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,52/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa