Lund
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 45 200
0 %
ikon: sweden 29 500
1 %
ikon: foreign 15 700
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 300
1 %
ikon: sweden 16 900
1 %
ikon: foreign 8 400
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 40,0 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
884,10 SEK
55,30 SEK
Rum
1 177,60 SEK
59,70 SEK
RevPAR
848,30 SEK
16,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
0 %
ikon: room 1 600
4 %
ikon: bed 2 900
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,2 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 111 mm
79 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

45 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 45 200 bäddnätter i Lund (+0,5 %), av vilka 29 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 15 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

12 700 rooms (+6,7 %) bokades av fritidsresenärer och 21 300 rooms (-1,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 258 000 bäddnätter (+0,6 %) för inhemska besökare och 138 000 (+2,9 %) för utlänningar i Lund, sammanlagt 396 000 (+1,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lund av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

25 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 66,8 procent inhemska och 33,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lund i genomsnitt 1,7 nätter (+0,0) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 40,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 40,0 miljoner SEK (+2,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 281,4 miljoner SEK och den ökade med 12,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 5,3 % 1 100 SEK 3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 880 SEK 6,7 % 710 SEK 3,1 %
Revpar (Registrerade) 850 SEK 2,0 % 660 SEK -0,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 600 rum (+62)
2 900 bäddar (+103)

Rumsbeläggning 72,0 % (-2,3)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 52,3 % (-2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lund + nyckelord"

Google söker efter "lund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,52/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa