Lund
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 900
44 %
ikon: sweden 14 500
38 %
ikon: foreign 5 300
55 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 900
49 %
ikon: sweden 7 500
43 %
ikon: foreign 2 400
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 16,5 milj. SEK
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
831,20 SEK
19,70 SEK
Rum
1 075,50 SEK
7,80 SEK
RevPAR
358,90 SEK
238,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
0 %
ikon: room 1 600
0 %
ikon: bed 2 900
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
40 %
ikon: bed 0,23
42 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,6 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 20 mm
72 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

19 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 19 900 bäddnätter i Lund (-43,6 %), av vilka 14 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets mars.

5 000 rooms (-45,9 %) bokades av fritidsresenärer och 10 300 rooms (-40,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 59 000 bäddnätter (-12,7 %) för inhemska besökare och 26 400 (-17,6 %) för utlänningar i Lund, sammanlagt 85 400 (-14,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lund av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

9 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 75,9 procent inhemska och 24,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lund i genomsnitt 1,9 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 16,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 16,5 miljoner SEK (-12,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 65,1 miljoner SEK och den minskade med 12,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 0,7 % 1 000 SEK 0,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 830 SEK 2,4 % 760 SEK -2,4 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -39,9 % 470 SEK -17,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 600 rum (-2)
2 900 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 33,4 % (-23)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 23,2 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lund + nyckelord"

Google söker efter "lund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,69/10 (+0,12).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa