Lycksele
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lycksele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 000
ikon: sweden 9 300
ikon: foreign 740
Topp 3:
Norge
330
Tyskland
111
Danmark
62
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 400
ikon: sweden 4 000
ikon: foreign 400
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj.
Genomsnittliga priser:
Natt
322,10 SEK
Rum
1 268,00 SEK
RevPAR
413,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 260
0 %
ikon: bed 700
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,0 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 37 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 10 000 bäddnätter i Lycksele, av vilka 9 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 740 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (330 nights).

930 rooms bokades av fritidsresenärer och 1 600 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 103 000 bäddnätter för inhemska besökare och 31 300 för utlänningar i Lycksele, sammanlagt 135 000 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lycksele av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 400 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lycksele i genomsnitt 2,3 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,2 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 1 300 SEK
Revpar (Registrerade) 410 SEK 490 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK 260 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+0)
700 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 32,6 %
Osålda rum 175
Bädd beläggning 47,5 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa