Lycksele
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lycksele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 500
ikon: sweden 5 300
ikon: foreign 270
Topp 3:
Danmark
64
Spanien
40
Norge
39
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 200
ikon: sweden 3 000
ikon: foreign 133
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
346,20 SEK
Rum
744,30 SEK
RevPAR
238,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 260
ikon: bed 700
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,8 °C
3,7 °C
ikon: nederbörd 40 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 5 500 bäddnätter i Lycksele, av vilka 5 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (64 nights).

1 700 rooms bokades av fritidsresenärer och 880 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 122 000 bäddnätter för inhemska besökare och 31 900 för utlänningar i Lycksele, sammanlagt 154 000 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lycksele av det totala antalet bäddnätter var 0,2 %, av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lycksele i genomsnitt 1,7 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,9 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 740 SEK 1 200 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 270 SEK
Revpar (Registrerade) 240 SEK 440 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
260 rum
700 bäddar

Rumsbeläggning 32,0 %
Osålda rum 177
Bädd beläggning 25,4 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lycksele + nyckelord"

Google söker efter "lycksele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa