Lycksele
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lycksele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 600
48 %
ikon: sweden 3 300
45 %
ikon: foreign 220
70 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
55 %
ikon: sweden 1 500
54 %
ikon: foreign 85
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
408,90 SEK
106,50 SEK
Rum
934,40 SEK
155,80 SEK
RevPAR
180,40 SEK
75,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 260
0 %
ikon: bed 700
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
41 %
ikon: bed 0,16
48 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,9 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 11 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 600 bäddnätter i Lycksele (-47,8 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 220 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 45 procent och utländska bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets mars.

550 rooms (+25,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (-54,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 14 000 bäddnätter (-13,0 %) för inhemska besökare och 1 000 (-32,4 %) för utlänningar i Lycksele, sammanlagt 15 000 (-14,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lycksele av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lycksele i genomsnitt 2,2 nätter (+0,36) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,5 miljoner SEK (-606 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,6 miljoner SEK och den minskade med 75 900 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK 20,0 % 840 SEK 8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 35,2 % 370 SEK 15,6 %
Revpar (Registrerade) 180 SEK -29,4 % 240 SEK -1,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+0)
700 bäddar (-3)

Rumsbeläggning 19,3 % (-14)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 16,3 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lycksele + nyckelord"

Google söker efter "lycksele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa