Lycksele
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Lycksele: Turismen i ett nötskal

ikon: star 11 200
16 %
ikon: sweden 10 400
35 %
ikon: foreign 820
58 %
Topp 3:
Norge
300
148 %
Tyskland
184
41 %
Storbritannien
59
88 %
ikon: star 5 800
26 %
ikon: sweden 5 400
46 %
ikon: foreign 440
53 %
Genomsnittliga priser:
Natt
357,00 SEK
41,30 SEK
Rum
997,10 SEK
114,50 SEK
RevPAR
512,50 SEK
122,20 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 260
0 %
ikon: bed 700
0 %
ikon: room 51 %
16 %
ikon: bed 53 %
16 %

Registrerade gästnätter ökade med 16 procent

Under september 2022 upptecknades 11 200 registrerade gästnätter i Lycksele (+16,1 %), var av 10 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 820 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 35 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 58 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 16 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (300 nights).

1 400 rum (+21,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 600 rum (+13,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lycksele av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

5 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 26 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,4 procent inhemska och 7,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lycksele i genomsnitt 1,9 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,22).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 4,0 miljoner kronor (+953 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 13,0 % SEK
Revpar (Registrerade) 510 SEK 31,3 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 13,1 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (-1)
700 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 51,4 % (+7,2)
Osålda rum 126
Bädd beläggning 53,3 % (+7,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa