Lyngdal
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Lyngdal: Turismen i ett nötskal

ikon: star 11 600
52 %
ikon: norway 10 900
45 %
ikon: foreign 750
350 %
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 150
6 %
ikon: bed 580
34 %

Registrerade gästnätter ökade med 52 procent

Under maj 2022 upptecknades 11 600 registrerade gästnätter i Lyngdal (+51,7 %), var av 10 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 750 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 45 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 350 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 52 procent i jämförelse med maj förra året.

Mellan januari och maj upptecknades 17 100 registrerade gästnätter (+65,8 %) för inhemska besökare och 1 100 (+353,8 %) för utländska besökare i Lyngdal, de vill säga sammanlagt 18 200 (+72,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,9 miljoner registrerade gästnätter (+88,1 %) registrerades i hela landet, var av 2,3 miljoner nätter (+55,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 663 000 nätter (+546,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lyngdal av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
150 rum (+9)
580 bäddar (-310)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa