Lysekil
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lysekil: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 700
75 %
ikon: sweden 15 600
70 %
ikon: foreign 3 100
109 %
Topp 3:
Storbritannien
1 300
1 172 %
Norge
970
24 %
Tyskland
300
104 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 200
7 %
ikon: sweden 6 200
9 %
ikon: foreign 920
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,4 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
611,40 SEK
130,20 SEK
Rum
1 224,70 SEK
76,70 SEK
RevPAR
833,80 SEK
107,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
14 %
ikon: room 480
31 %
ikon: bed 1 000
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 110 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 75 procent

Under september 2019 registrerades 18 700 bäddnätter i Lysekil (+75,0 %), av vilka 15 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 70 procent och utländska bäddnätter ökade med 109 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 75 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (1 300 nights).

3 800 rooms (+15,5 %) bokades av fritidsresenärer och 5 600 rooms (+96,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 174 000 bäddnätter (+18,0 %) för inhemska besökare och 31 600 (+9,3 %) för utlänningar i Lysekil, sammanlagt 205 000 (+16,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lysekil av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

7 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,1 procent inhemska och 12,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lysekil i genomsnitt 2,5 nätter (+1,2) och utländska besökare 3,3 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 11,4 miljoner SEK (+3,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 83,8 miljoner SEK och den ökade med 22,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -5,9 % 1 300 SEK 7,5 %
Revpar (Registrerade) 830 SEK 14,8 %  670 SEK 9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK -17,6 %  410 SEK 17,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+2)
480 rum (+113)
1 000 bäddar (+132)

Rumsbeläggning 68,1 % (+12)
Osålda rum 152
Bädd beläggning 66,1 % (+25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lysekil + nyckelord"

Google söker efter "lysekil" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,43/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa