Lysekil
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Lysekil: Turismen i ett nötskal

ikon: star 58 300
8 %
ikon: sweden 55 600
6 %
ikon: foreign 2 700
97 %
Topp 3:
Norge
1 200
53 %
Tyskland
500
702 %
Danmark
480
868 %
ikon: star 27 300
13 %
ikon: sweden 25 800
10 %
ikon: foreign 1 500
97 %
Genomsnittliga priser:
Natt
450,00 SEK
38,80 SEK
Rum
2 058,80 SEK
210,00 SEK
RevPAR
1 768,00 SEK
271,70 SEK
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 480
0 %
ikon: bed 1 000
1 %
ikon: room 86 %
6 %
ikon: bed 185 %
7 %
ikon: nederbörd 179 mm
80 mm

Registrerade gästnätter ökade med åtta procent

Under juli 2021 upptecknades 58 300 registrerade gästnätter i Lysekil (+8,0 %), var av 55 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 97 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med åtta procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (1 200 nights).

12 600 rum (+5,9 %) bokades av fritidsresenärer och 172 rum (+26,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 119 000 registrerade gästnätter (+12,5 %) för inhemska besökare och 4 600 (-3,2 %) för utländska besökare i Lysekil, de vill säga sammanlagt 123 000 (+11,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lysekil av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,2 %.

27 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lysekil i genomsnitt 2,2 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,01).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 26,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 26,2 miljoner SEK (+4,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 63,2 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 16,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 100 SEK 11,4 % 1 800 SEK 25,2 %
Revpar (Registrerade) 1 800 SEK 18,2 % 680 SEK 38,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 9,4 % 510 SEK 20,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
480 rum (-1)
1 000 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 85,9 % (+4,9)
Osålda rum 68
Bädd beläggning 185,4 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,86/10 (-0,12).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa