Lysekil
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lysekil: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 600
32 %
ikon: sweden 5 200
28 %
ikon: foreign 340
62 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 300
28 %
ikon: sweden 4 100
24 %
ikon: foreign 190
65 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,8 milj. SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
675,60 SEK
37,10 SEK
Rum
1 171,60 SEK
122,20 SEK
RevPAR
291,50 SEK
97,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 450
4 %
ikon: bed 940
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
33 %
ikon: bed 0,2
28 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 63 mm
56 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 600 bäddnätter i Lysekil (-31,7 %), av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets mars.

2 400 rooms (-31,9 %) bokades av fritidsresenärer och 870 rooms (-43,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 17 200 bäddnätter (-18,3 %) för inhemska besökare och 2 000 (-41,1 %) för utlänningar i Lysekil, sammanlagt 19 100 (-21,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lysekil av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lysekil i genomsnitt 1,3 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,8 miljoner SEK (-1,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 11,4 miljoner SEK och den minskade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 11,6 % 1 100 SEK 12,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 5,8 % 600 SEK 6,2 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -25,1 % 290 SEK -20,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
450 rum (-19)
940 bäddar (-37)

Rumsbeläggning 24,9 % (-12)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 20,4 % (-7,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lysekil + nyckelord"

Google söker efter "lysekil" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa