Lysekil
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lysekil: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 200
4 %
ikon: sweden 6 700
6 %
ikon: foreign 530
24 %
Topp 3:
Norge
390
103 %
Förenta Staterna
35
3 400 %
Danmark
35
21 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 800
1 %
ikon: sweden 5 500
0 %
ikon: foreign 290
36 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,3 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
732,90 SEK
66,90 SEK
Rum
1 260,70 SEK
41,40 SEK
RevPAR
386,00 SEK
116,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
20 %
ikon: room 460
32 %
ikon: bed 980
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 88 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 7 200 bäddnätter i Lysekil (-4,2 %), av vilka 6 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 530 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (390 nights).

3 200 rooms (+7,9 %) bokades av fritidsresenärer och 990 rooms (+12,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 206 000 bäddnätter (+21,3 %) för inhemska besökare och 35 800 (+15,4 %) för utlänningar i Lysekil, sammanlagt 242 000 (+20,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lysekil av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lysekil i genomsnitt 1,2 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,3 miljoner SEK (+272 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 107,1 miljoner SEK och den ökade med 29,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -3,2 % 1 300 SEK 5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK 10,0 %  440 SEK 14,3 % 
Revpar (Registrerade) 390 SEK -23,1 %  640 SEK 8,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+2)
460 rum (+113)
980 bäddar (+132)

Rumsbeläggning 30,6 % (-7,9)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 24,6 % (-7,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lysekil + nyckelord"

Google söker efter "lysekil" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,43/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa