Mariehamn
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mariehamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 500
8 %
ikon: finland 2 900
0 %
ikon: foreign 2 600
17 %
Topp 3:
Sverige
2 300
16 %
Danmark
47
194 %
Vitryssland
44
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 400
9 %
ikon: finland 1 800
3 %
ikon: foreign 1 600
17 %
Topp 3:
Sverige
1 500
15 %
Danmark
23
188 %
Tyskland
21
0 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 600
7 %
ikon: bed 1 100
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
21 %
ikon: bed 0,24
24 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,2 °C
1,0 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under februari 2020 registrerades 5 500 bäddnätter i Mariehamn (+7,8 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (2 300 nights).

4 200 nights (+21,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 300 nights (-20,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 6 000 bäddnätter (-14,4 %) för inhemska besökare och 5 400 (+29,6 %) för utlänningar i Mariehamn, sammanlagt 11 400 (+2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mariehamn av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

3 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 52,4 procent inhemska och 47,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mariehamn i genomsnitt 1,6 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,01).

2 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser minskade med 13 procent från föregående år.

Sammanlagt 11 kongresser anordnades (-9,0) under 2019.

1 800 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med åtta procent.

Av lokala passagerare anlände 33,4 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 66,6 %.

Dessutom registrerades 1 700 passagerare som avreste från flygplatsen (-8,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 3 500 (-0,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

71 400 passagerare via färjor

Totalt anlände 71 400 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med mindre än en procent. Antal avresande passagerare var 70 200 (-1,7 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (70 900 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
600 rum (+39)
1 100 bäddar (+136)

Rumsbeläggning 25,5 % (+4,4)
Osålda rum 440
Bädd beläggning 23,6 % (+4,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "maarianhamina + nyckelord"

Google söker efter "maarianhamina" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa