Mariehamn
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mariehamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 640
94 %
ikon: finland 350
94 %
ikon: foreign 290
94 %
Topp 3:
Litauen
210
2 886 %
Polen
30
2 900 %
Lettland
29
93 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 155
97 %
ikon: finland 142
96 %
ikon: foreign 13
100 %
Topp 3:
Norge
6,0
91 %
Sverige
5,0
100 %
Estland
2,0
95 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
27 %
ikon: room 640
8 %
ikon: bed 1 400
35 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,06
82 %
ikon: bed 0,03
90 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 5,1 °C
0,6 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

640 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 640 bäddnätter i Mariehamn (-93,5 %), av vilka 350 nätter nyttjades av inhemska besökare och 290 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 94 procent och utländska bäddnätter minskade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 94 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Litauen (210 nights).

149 nights (-98,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 500 nights (-73,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 7 600 bäddnätter (-52,0 %) för inhemska besökare och 6 900 (-41,7 %) för utlänningar i Mariehamn, sammanlagt 14 500 (-47,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mariehamn av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 1,7 %.

155 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 97 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,6 procent inhemska och 8,4 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mariehamn i genomsnitt 2,5 nätter (+0,85) och utländska besökare 23 nätter (+21).

2 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser minskade med 13 procent från föregående år.

Sammanlagt 11 kongresser anordnades (-9,0) under 2019.

420 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 420 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 81 procent.

Av lokala passagerare anlände 46,8 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 53,2 %.

Dessutom registrerades 400 passagerare som avreste från flygplatsen (-80,4 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 820 (-80,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

250 passagerare via färjor

Totalt anlände 250 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 100 procent. Antal avresande passagerare var 141 (-99,8 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (250 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+3)
640 rum (+48)
1 400 bäddar (+360)

Rumsbeläggning 5,7 % (-27)
Osålda rum 600
Bädd beläggning 3,2 % (-29)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "maarianhamina + nyckelord"

Google söker efter "maarianhamina" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa