Mariehamn
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mariehamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 33 000
1 %
ikon: finland 15 000
1 %
ikon: foreign 18 100
2 %
Topp 3:
Sverige
13 100
3 %
Tyskland
1 300
8 %
Norge
620
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 900
2 %
ikon: finland 8 900
0 %
ikon: foreign 10 000
4 %
Topp 3:
Sverige
7 400
5 %
Tyskland
690
7 %
Norge
350
13 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 720
0 %
ikon: bed 1 400
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,1 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

33 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 33 000 bäddnätter i Mariehamn (-1,5 %), av vilka 15 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 18 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (13 100 nights).

30 000 nights (-2,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 000 nights (+8,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 86 900 bed nights (+1,6 %) för inhemska besökare och 77 200 (+2,6 %) för utlänningar i Mariehamn, sammanlagt 164 000 (+2,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mariehamn av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 2,3 %.

18 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 46,9 procent inhemska och 53,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mariehamn i genomsnitt 1,7 nätter (-0,03) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,03).

2 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser minskade med 13 procent från föregående år.

Sammanlagt 11 kongresser anordnades (-9,0) under 2019.

2 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med sex procent.

Av lokala passagerare anlände 23,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 77,0 %.

Dessutom registrerades 2 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-6,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 000 (-6,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

139 000 passagerare via färjor

Totalt anlände 139 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med två procent. Antal avresande passagerare var 146 000 (+0,6 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (137 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
720 rum (-2)
1 400 bäddar (-192)

Rumsbeläggning 69,6 % (-0,7)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 72,0 % (+7,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Trafiksledverket

Navigera

föregående
nästa