Mariehamn
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mariehamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 400
14 %
ikon: finland 4 600
4 %
ikon: foreign 3 800
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 200
15 %
ikon: finland 2 800
9 %
ikon: foreign 2 500
21 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
8 %
ikon: room 640
18 %
ikon: bed 1 100
23 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,9 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 400 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 8 400 bäddnätter i Mariehamn (-14,2 %), av vilka 4 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets Oktober.

6 800 nights (-9,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 600 nights (-30,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 99 800 bäddnätter (+1,4 %) för inhemska besökare och 88 800 (+0,3 %) för utlänningar i Mariehamn, sammanlagt 189 000 (+0,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mariehamn av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

5 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 53,1 procent inhemska och 46,9 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mariehamn i genomsnitt 1,6 nätter (+0,08) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,07).

2 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser minskade med 13 procent från föregående år.

Sammanlagt 11 kongresser anordnades (-9,0) under 2019.

2 400 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 400 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 10 procent.

Av lokala passagerare anlände 29,6 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 70,4 %.

Dessutom registrerades 2 200 passagerare som avreste från flygplatsen (-20,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 600 (-15,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

99 900 passagerare via färjor

Totalt anlände 99 900 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med en procent. Antal avresande passagerare var 99 200 (-0,9 %).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-1)
640 rum (-142)
1 100 bäddar (-330)

Rumsbeläggning 28,5 % (+3,9)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 26,7 % (+5,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "maarianhamina + nyckelord"

Google söker efter "maarianhamina" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa