Malmö
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Malmö: Turismen i ett nötskal

ikon: star 154 000
210 %
ikon: sweden 122 000
205 %
ikon: foreign 31 800
233 %
Topp 3:
Förenta Staterna
5 200
273 %
Danmark
5 000
379 %
Storbritannien
2 400
185 %
ikon: star 89 200
272 %
ikon: sweden 71 800
254 %
ikon: foreign 17 400
368 %
Genomsnittliga priser:
Natt
648,40 SEK
84,10 SEK
Rum
987,30 SEK
155,60 SEK
RevPAR
642,90 SEK
450,50 SEK
ikon: establishment 39
0 %
ikon: room 5 300
5 %
ikon: bed 11 100
4 %
ikon: room 65 %
181 %
ikon: bed 50 %
206 %
ikon: temperatur 7,0 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 33 mm
5 mm

Registrerade gästnätter ökade med 210 procent

Under november 2021 upptecknades 154 000 registrerade gästnätter i Malmö (+210,1 %), var av 122 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 31 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 200 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 230 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 210 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (5 200 nights).

48 200 rum (+223,7 %) bokades av fritidsresenärer och 52 800 rum (+181,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 947 000 registrerade gästnätter (+14,4 %) för inhemska besökare och 270 000 (+29,4 %) för utländska besökare i Malmö, de vill säga sammanlagt 1,2 miljoner (+17,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malmö av det totala antalet registrerade gästnätter var 4,1 % (+1,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,9 % och utländska gästnätter 5,5 %.

89 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 270 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 80,5 procent inhemska och 19,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malmö i genomsnitt 1,7 nätter (-0,28) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,74).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

88 200 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 88 200 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 260 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 39,2 % från utlandet, vilket betyder att 60,8 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 71 800 passagerare som avreste från flygplatsen (+295,9 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 70 000 (+328,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 99,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 99,7 miljoner SEK (+71,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 654,3 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 104,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 18,7 % 930 SEK 4,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 14,9 % 540 SEK 1,3 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK 234,2 % 390 SEK 16,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

39 inkvarteringsanläggningar (+0)
5 300 rum (+260)
11 100 bäddar (+470)

Rumsbeläggning 65,1 % (+42)
Osålda rum 1 900
Bädd beläggning 49,6 % (+33)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa