Malmö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Malmö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 174 000
5 %
ikon: sweden 120 000
6 %
ikon: foreign 54 600
3 %
Topp 3:
Tyskland
9 900
20 %
Danmark
6 900
4 %
Förenta Staterna
6 000
95 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 104 000
7 %
ikon: sweden 74 600
9 %
ikon: foreign 29 000
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 127,7 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
731,90 SEK
47,90 SEK
Rum
1 075,30 SEK
34,00 SEK
RevPAR
819,50 SEK
33,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 39
0 %
ikon: room 5 200
9 %
ikon: bed 10 900
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,4 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 44 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under september 2019 registrerades 174 000 bäddnätter i Malmö (+5,1 %), av vilka 120 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 54 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (9 900 nights).

51 200 rooms (+30,8 %) bokades av fritidsresenärer och 67 500 rooms (-3,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 1,1 miljoner bäddnätter (+9,2 %) för inhemska besökare och 540 000 (+10,0 %) för utlänningar i Malmö, sammanlagt 1,7 miljoner (+9,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,9 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malmö av det totala antalet bäddnätter var 3,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 4,7 %.

104 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 72,0 procent inhemska och 28,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malmö i genomsnitt 1,6 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,01).

95 800 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 95 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med fem procent.

Av lokala passagerare anlände 49,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 50,9 %.

Dessutom registrerades 93 300 passagerare som avreste från flygplatsen (-5,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 189 000 (-5,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 127,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 127,7 miljoner SEK (+14,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 949,6 miljoner SEK och den ökade med 84,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 3,3 % 960 SEK 1,3 %
Revpar (Registrerade) 820 SEK 4,2 % 680 SEK 1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK 7,0 % 570 SEK 0,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

39 inkvarteringsanläggningar (+0)
5 200 rum (+410)
10 900 bäddar (+1 300)

Rumsbeläggning 76,2 % (+0,68)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 53,7 % (-4,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "malmö + nyckelord"

Google söker efter "malmö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,48/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa