Malmö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Malmö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 129 000
3 %
ikon: sweden 91 800
6 %
ikon: foreign 37 100
4 %
Topp 3:
Danmark
8 600
7 %
Tyskland
4 500
26 %
Förenta Staterna
3 600
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 76 100
4 %
ikon: sweden 55 900
4 %
ikon: foreign 20 200
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 72,8 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
564,60 SEK
17,20 SEK
Rum
896,60 SEK
4,50 SEK
RevPAR
459,30 SEK
10,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 39
0 %
ikon: room 5 200
9 %
ikon: bed 10 900
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,8 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 50 mm
40 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 129 000 bäddnätter i Malmö (+2,7 %), av vilka 91 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 37 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (8 600 nights).

38 100 rooms (+13,0 %) bokades av fritidsresenärer och 43 100 rooms (+1,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 1,5 miljoner bäddnätter (+8,7 %) för inhemska besökare och 673 000 (+8,8 %) för utlänningar i Malmö, sammanlagt 2,1 miljoner (+8,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,7 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malmö av det totala antalet bäddnätter var 3,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,4 % och utländska bäddnätter 4,9 %.

76 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 73,5 procent inhemska och 26,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malmö i genomsnitt 1,6 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,17).

140 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 140 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med åtta procent.

Av lokala passagerare anlände 44,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 55,3 %.

Dessutom registrerades 107 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-8,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 110 000 (-8,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 72,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 72,8 miljoner SEK (+4,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 1,3 miljarder SEK och den ökade med 117,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK -0,5 % 970 SEK 1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 3,1 % 590 SEK 1,4 %
Revpar (Registrerade) 460 SEK -2,1 % 670 SEK 2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

39 inkvarteringsanläggningar (+0)
5 200 rum (+410)
10 900 bäddar (+1 300)

Rumsbeläggning 51,2 % (-0,86)
Osålda rum 2 600
Bädd beläggning 39,2 % (-4,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "malmö + nyckelord"

Google söker efter "malmö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,41/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa