Malmö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Malmö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 70 200
53 %
ikon: sweden 56 500
48 %
ikon: foreign 13 700
65 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 38 700
55 %
ikon: sweden 31 400
52 %
ikon: foreign 7 300
65 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 53,0 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
754,20 SEK
117,90 SEK
Rum
1 024,00 SEK
84,50 SEK
RevPAR
325,60 SEK
269,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 41
5 %
ikon: room 5 400
2 %
ikon: bed 11 200
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
50 %
ikon: bed 0,21
56 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,8 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 16 mm
78 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

70 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 70 200 bäddnätter i Malmö (-52,7 %), av vilka 56 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 48 procent och utländska bäddnätter minskade med 65 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 53 procent jämfört med förra årets mars.

18 800 rooms (-50,0 %) bokades av fritidsresenärer och 32 900 rooms (-47,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 258 000 bäddnätter (-7,7 %) för inhemska besökare och 89 100 (-14,3 %) för utlänningar i Malmö, sammanlagt 347 000 (-9,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malmö av det totala antalet bäddnätter var 2,5 % (-0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,4 % och utländska bäddnätter 3,4 %.

38 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,0 procent inhemska och 19,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malmö i genomsnitt 1,8 nätter (+0,14) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,01).

31 400 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 31 400 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 60 procent.

Av lokala passagerare anlände 45,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 54,3 %.

Dessutom registrerades 29 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-63,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 60 400 (-61,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 53,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 53,0 miljoner SEK (-41,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 230,8 miljoner SEK och den minskade med 10,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 9,0 % 970 SEK 4,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 750 SEK 18,5 % 670 SEK 5,7 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -45,3 % 480 SEK -9,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

41 inkvarteringsanläggningar (+2)
5 400 rum (+95)
11 200 bäddar (+198)

Rumsbeläggning 31,8 % (-32)
Osålda rum 3 700
Bädd beläggning 20,7 % (-26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "malmö + nyckelord"

Google söker efter "malmö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,17/10 (-0,49).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa