Malung-Sälen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Malung-Sälen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 25 200
29 %
ikon: sweden 24 800
31 %
ikon: foreign 420
25 %
Topp 3:
Norge
180
3 500 %
Danmark
56
69 %
Litauen
44
1 367 %
ikon: star 6 600
63 %
ikon: sweden 6 400
62 %
ikon: foreign 192
104 %
Genomsnittliga priser:
Natt
217,80 SEK
27,80 SEK
Rum
942,00 SEK
85,00 SEK
RevPAR
130,50 SEK
32,30 SEK
ikon: establishment 26
7 %
ikon: room 1 500
11 %
ikon: bed 8 200
10 %
ikon: room 14 %
21 %
ikon: bed 11 %
11 %

Registrerade gästnätter ökade med 29 procent

Under november 2021 upptecknades 25 200 registrerade gästnätter i Malung-Sälen (+29,4 %), var av 24 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 420 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 31 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 25 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 29 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (180 nights).

3 900 rum (+28,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rum (+51,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 686 000 registrerade gästnätter (+15,8 %) för inhemska besökare och 20 800 (-65,8 %) för utländska besökare i Malung-Sälen, de vill säga sammanlagt 707 000 (+8,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malung-Sälen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (-0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,1 %.

6 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 63 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malung-Sälen i genomsnitt 3,9 nätter (-0,94) och utländska besökare 2,2 nätter (-3,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 5,5 miljoner SEK (+1,8 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 215,3 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 22,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK 9,9 % 1 400 SEK 5,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK 14,7 % 300 SEK 3,2 %
Revpar (Registrerade) 131 SEK 32,9 % 420 SEK 1,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 500 rum (+149)
8 200 bäddar (+740)

Rumsbeläggning 13,9 % (+2,4)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 11,3 % (+1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa