Malung-Sälen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Malung-Sälen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 39 200
6 %
ikon: sweden 37 100
5 %
ikon: foreign 2 100
7 %
Topp 3:
Norge
1 700
9 %
Tyskland
176
73 %
Danmark
74
32 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 300
8 %
ikon: sweden 10 400
10 %
ikon: foreign 860
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,4 milj.
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
163,00 SEK
33,40 SEK
Rum
738,00 SEK
117,30 SEK
RevPAR
181,70 SEK
24,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
3 %
ikon: room 1 400
6 %
ikon: bed 7 100
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under september 2019 registrerades 39 200 bäddnätter i Malung-Sälen (+5,5 %), av vilka 37 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 700 nights).

6 500 rooms (+19,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 100 rooms (-7,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 720 000 bäddnätter (-1,4 %) för inhemska besökare och 92 100 (+7,9 %) för utlänningar i Malung-Sälen, sammanlagt 812 000 (-0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malung-Sälen av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

11 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,4 procent inhemska och 7,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malung-Sälen i genomsnitt 3,6 nätter (+0,51) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 6,4 miljoner SEK (+1,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 224,8 miljoner SEK och den ökade med 28,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 740 SEK 18,9 %  1 300 SEK 8,5 %
Revpar (Registrerade) 182 SEK 15,6 %  570 SEK 4,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 163 SEK 25,7 %  280 SEK 15,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 400 rum (+85)
7 100 bäddar (-440)

Rumsbeläggning 24,6 % (-0,71)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 21,6 % (+0,88)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa