Malung-Sälen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Malung-Sälen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 130 000
19 %
ikon: sweden 121 000
17 %
ikon: foreign 9 200
40 %
Topp 3:
Danmark
7 500
38 %
Norge
590
25 %
Tyskland
310
128 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 26 700
22 %
ikon: sweden 25 400
19 %
ikon: foreign 1 200
58 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 43,3 milj. SEK
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
333,50 SEK
2,90 SEK
Rum
1 505,60 SEK
88,20 SEK
RevPAR
848,50 SEK
155,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
0 %
ikon: room 1 600
6 %
ikon: bed 8 500
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,56
11 %
ikon: bed 0,49
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

130 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 130 000 bäddnätter i Malung-Sälen (-19,1 %), av vilka 121 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 40 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 19 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (7 500 nights).

22 400 rooms (-1,6 %) bokades av fritidsresenärer och 6 400 rooms (-39,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 383 000 bäddnätter (-9,8 %) för inhemska besökare och 57 900 (-10,7 %) för utlänningar i Malung-Sälen, sammanlagt 441 000 (-10,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,6 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malung-Sälen av det totala antalet bäddnätter var 4,6 % (+1,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,0 % och utländska bäddnätter 2,3 %.

26 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malung-Sälen i genomsnitt 4,7 nätter (+0,13) och utländska besökare 7,5 nätter (+2,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 43,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 43,3 miljoner SEK (-9,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 156,0 miljoner SEK och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -5,5 % 1 600 SEK 2,6 %
Revpar (Registrerade) 850 SEK -15,5 % 1 100 SEK 0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 0,9 % 350 SEK 10,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 600 rum (-105)
8 500 bäddar (+460)

Rumsbeläggning 56,4 % (-6,6)
Osålda rum 710
Bädd beläggning 49,0 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "malung-sälen + nyckelord"

Google söker efter "malung-sälen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa