Malung-Sälen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Malung-Sälen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 104 000
9 %
ikon: sweden 96 300
10 %
ikon: foreign 7 300
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 600
14 %
ikon: sweden 24 000
14 %
ikon: foreign 1 700
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 32,6 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
314,50 SEK
2,50 SEK
Rum
1 405,70 SEK
101,80 SEK
RevPAR
656,90 SEK
20,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
0 %
ikon: room 1 800
7 %
ikon: bed 8 100
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under december 2019 registrerades 104 000 bäddnätter i Malung-Sälen (+9,3 %), av vilka 96 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets december.

19 700 rooms (+41,2 %) bokades av fritidsresenärer och 3 500 rooms (-59,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 875 000 bäddnätter (+1,2 %) för inhemska besökare och 103 000 (+4,3 %) för utlänningar i Malung-Sälen, sammanlagt 978 000 (+1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malung-Sälen av det totala antalet bäddnätter var 3,0 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

25 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,5 procent inhemska och 6,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malung-Sälen i genomsnitt 4,0 nätter (-0,14) och utländska besökare 4,4 nätter (-0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 32,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 32,6 miljoner SEK (+3,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 267,7 miljoner SEK och den ökade med 34,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 7,8 % 1 300 SEK 8,7 %
Revpar (Registrerade) 660 SEK 3,1 % 510 SEK 5,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK 0,8 % 270 SEK 13,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 800 rum (+114)
8 100 bäddar (-300)

Rumsbeläggning 46,7 % (-2,1)
Osålda rum 930
Bädd beläggning 42,2 % (+3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "malung-sälen + nyckelord"

Google söker efter "malung-sälen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa