Malung-Sälen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Malung-Sälen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 19 500
35 %
ikon: sweden 18 900
33 %
ikon: foreign 550
68 %
ikon: star 4 000
45 %
ikon: sweden 3 900
39 %
ikon: foreign 94
88 %
Genomsnittliga priser:
Natt
189,90 SEK
18,80 SEK
Rum
857,10 SEK
75,90 SEK
RevPAR
98,20 SEK
33,40 SEK
ikon: establishment 28
0 %
ikon: room 1 400
6 %
ikon: bed 7 500
4 %
ikon: room 11 %
32 %
ikon: bed 10 %
31 %

19 500 registrerade gästnätter

Under november 2020 upptecknades 19 500 registrerade gästnätter i Malung-Sälen (-35,0 %), var av 18 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 550 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 33 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 68 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 35 procent i jämförelse med november förra året.

3 100 rum (-28,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rum (-45,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 592 000 registrerade gästnätter (-23,9 %) för inhemska besökare och 60 800 (-36,5 %) för utländska besökare i Malung-Sälen, de vill säga sammanlagt 653 000 (-25,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (-56,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-53,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 234 000 nätter (-68,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malung-Sälen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,2 % (+0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,4 % och utländska gästnätter 0,2 %.

4 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,7 procent inhemska och 2,3 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malung-Sälen i genomsnitt 4,8 nätter (+0,45) och utländska besökare 5,9 nätter (+3,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 3,7 miljoner SEK (-1,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 192,9 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 42,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK 9,7 % 1 300 SEK 1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 190 SEK 11,0 % 300 SEK 9,8 %
Revpar (Registrerade) 98 SEK -25,4 % 410 SEK -16,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 400 rum (-84)
7 500 bäddar (+270)

Rumsbeläggning 11,5 % (-5,4)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 10,2 % (-4,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa