Malung-Sälen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Malung-Sälen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 26 300
15 %
ikon: sweden 24 600
19 %
ikon: foreign 1 800
336 %
ikon: star 7 900
0 %
ikon: sweden 7 300
7 %
ikon: foreign 640
484 %
Genomsnittliga priser:
Natt
207,80 SEK
26,30 SEK
Rum
964,40 SEK
232,30 SEK
RevPAR
129,70 SEK
40,30 SEK
ikon: establishment 25
7 %
ikon: room 1 500
8 %
ikon: bed 8 100
8 %
ikon: room 13 %
42 %
ikon: bed 11 %
38 %

26 300 registrerade gästnätter

Under oktober 2021 upptecknades 26 300 registrerade gästnätter i Malung-Sälen (-14,7 %), var av 24 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 340 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 15 procent i jämförelse med oktober förra året.

3 500 rum (-33,1 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rum (-10,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 661 000 registrerade gästnätter (+15,3 %) för inhemska besökare och 20 400 (-66,2 %) för utländska besökare i Malung-Sälen, de vill säga sammanlagt 681 000 (+7,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malung-Sälen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,3 %.

7 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malung-Sälen i genomsnitt 3,4 nätter (-0,51) och utländska besökare 2,8 nätter (-0,95).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 5,5 miljoner SEK (-135 000).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 209,8 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 20,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 31,7 % 1 400 SEK 6,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK 14,5 % 310 SEK 3,1 %
Revpar (Registrerade) 130 SEK -23,7 % 440 SEK 0,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 500 rum (+104)
8 100 bäddar (+630)

Rumsbeläggning 13,4 % (-9,8)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 11,5 % (-7,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa