Malung-Sälen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Malung-Sälen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 107 000
39 %
ikon: sweden 96 700
28 %
ikon: foreign 10 100
580 %
ikon: star 26 100
51 %
ikon: sweden 24 100
41 %
ikon: foreign 2 000
595 %
Genomsnittliga priser:
Natt
410,00 SEK
51,40 SEK
Rum
1 778,00 SEK
191,40 SEK
RevPAR
827,50 SEK
295,30 SEK
ikon: establishment 31
3 %
ikon: room 1 800
10 %
ikon: bed 9 200
9 %
ikon: room 47 %
39 %
ikon: bed 39 %
35 %

Registrerade gästnätter ökade med 39 procent

Under december 2021 upptecknades 107 000 registrerade gästnätter i Malung-Sälen (+38,9 %), var av 96 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 10 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 28 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 580 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 39 procent i jämförelse med december förra året.

21 700 rum (+42,0 %) bokades av fritidsresenärer och 3 000 rum (+40,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 783 000 registrerade gästnätter (+17,2 %) för inhemska besökare och 30 900 (-50,5 %) för utländska besökare i Malung-Sälen, de vill säga sammanlagt 814 000 (+11,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,2 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+85,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,8 miljoner nätter (+74,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 553 000 nätter (+166,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Malung-Sälen av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,2 % (-1,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,4 % och utländska gästnätter 1,8 %.

26 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 51 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,3 procent inhemska och 7,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Malung-Sälen i genomsnitt 4,0 nätter (-0,41) och utländska besökare 5,0 nätter (-0,11).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 43,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 43,8 miljoner SEK (+16,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 259,1 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 38,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 12,1 % 1 400 SEK 7,7 %
Revpar (Registrerade) 830 SEK 55,5 % 450 SEK 7,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 14,3 % 320 SEK 5,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 800 rum (+164)
9 200 bäddar (+740)

Rumsbeläggning 46,5 % (+13)
Osålda rum 950
Bädd beläggning 38,8 % (+10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa