Mantyharju
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Mäntyharju: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 200
7 %
ikon: finland 3 000
6 %
ikon: foreign 240
19 %
ikon: star 1 400
3 %
ikon: finland 1 300
2 %
ikon: foreign 78
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
29,40 €
2,50 €
Rum
91,80 €
0,30 €
RevPAR
58,30 €
0,80 €
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 61
6 %
ikon: bed 195
11 %
ikon: room 64 %
2 %
ikon: bed 45 %
2 %

3 200 registrerade gästnätter

Under augusti 2021 upptecknades 3 200 registrerade gästnätter i Mäntyharju (-7,1 %), var av 3 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 19 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med augusti förra året.

3 000 nights (-6,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 210 nights (-16,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 16 100 registrerade gästnätter (+14,4 %) för inhemska besökare och 430 för utländska besökare i Mäntyharju, de vill säga sammanlagt 16 600 (+7,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+22,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+17,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 262 000 nätter (+75,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mäntyharju av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mäntyharju i genomsnitt 2,2 nätter (-0,09) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,01).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 95 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 95 000 euro (-16 100).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 468 000 euro, vilket innebär att det ökade med 11 300 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € -0,4 % 93 €
Revpar (Registrerade) 58 € 1,4 % 41 € 9,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 29 € -7,9 % 28 € -5,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
61 rum (-4)
195 bäddar (-23)

Rumsbeläggning 63,5 % (+1,1)
Osålda rum 22
Bädd beläggning 44,7 % (+0,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa