Mariestad
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mariestad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 900
35 %
ikon: sweden 2 700
33 %
ikon: foreign 220
51 %
Topp 3:
Tyskland
35
94 %
Norge
23
67 %
Danmark
21
58 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
37 %
ikon: sweden 1 400
39 %
ikon: foreign 156
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
510,70 SEK
77,70 SEK
Rum
991,80 SEK
95,00 SEK
RevPAR
165,70 SEK
139,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
12 %
ikon: room 300
38 %
ikon: bed 720
37 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
51 %
ikon: bed 0,14
52 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,8 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 55 mm
15 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 900 bäddnätter i Mariestad (-34,9 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 220 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 33 procent och utländska bäddnätter minskade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (35 nights).

710 rooms (-33,8 %) bokades av fritidsresenärer och 790 rooms (-27,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 8 800 bäddnätter (-12,8 %) för inhemska besökare och 1 000 (-15,2 %) för utlänningar i Mariestad, sammanlagt 9 900 (-13,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mariestad av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,0 procent inhemska och 10,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mariestad i genomsnitt 1,9 nätter (+0,16) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,5 miljoner SEK (-449 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,0 miljoner SEK och den ökade med 24 100 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 10,6 % 970 SEK 9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 17,9 % 510 SEK 15,6 %
Revpar (Registrerade) 166 SEK -45,7 % 199 SEK -30,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+2)
300 rum (+83)
720 bäddar (+197)

Rumsbeläggning 16,7 % (-17)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 14,1 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mariestad + nyckelord"

Google söker efter "mariestad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 7,64/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa