Mariestad
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mariestad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
0 %
ikon: sweden 2 300
7 %
ikon: foreign 480
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
13 %
ikon: sweden 1 400
4 %
ikon: foreign 260
105 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. SEK
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
624,60 SEK
100,50 SEK
Rum
932,80 SEK
109,60 SEK
RevPAR
208,60 SEK
70,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
23 %
ikon: room 290
60 %
ikon: bed 640
34 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,4 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 64 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 700 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 700 bäddnätter i Mariestad (+0,4 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 480 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets december.

1 200 rooms (+49,5 %) bokades av fritidsresenärer och 660 rooms (+12,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 106 000 bäddnätter (-2,6 %) för inhemska besökare och 22 700 (-1,4 %) för utlänningar i Mariestad, sammanlagt 129 000 (-2,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mariestad av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,9 procent inhemska och 16,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mariestad i genomsnitt 1,6 nätter (-0,21) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,7 miljoner SEK (+281 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 42,7 miljoner SEK och den ökade med 12,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -10,5 %  1 200 SEK 16,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 19,2 %  330 SEK 42,6 % 
Revpar (Registrerade) 210 SEK -25,2 %  510 SEK 13,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+3)
290 rum (+108)
640 bäddar (+163)

Rumsbeläggning 22,4 % (-4,4)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 15,6 % (-4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mariestad + nyckelord"

Google söker efter "mariestad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,09/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa