Mariestad
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mariestad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 500
4 %
ikon: sweden 5 500
2 %
ikon: foreign 950
19 %
Topp 3:
Tyskland
280
84 %
Norge
230
56 %
Storbritannien
97
62 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 100
9 %
ikon: sweden 3 600
7 %
ikon: foreign 560
28 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,4 milj.
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
524,30 SEK
82,00 SEK
Rum
1 083,20 SEK
1,90 SEK
RevPAR
564,20 SEK
66,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
6 %
ikon: room 210
10 %
ikon: bed 490
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,0 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 47 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under september 2019 registrerades 6 500 bäddnätter i Mariestad (+4,1 %), av vilka 5 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 950 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (280 nights).

1 600 rooms (+21,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (+25,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 96 500 bäddnätter (-3,6 %) för inhemska besökare och 21 100 (-3,9 %) för utlänningar i Mariestad, sammanlagt 118 000 (-3,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mariestad av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,6 procent inhemska och 13,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mariestad i genomsnitt 1,5 nätter (-0,08) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,4 miljoner SEK (+644 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 35,6 miljoner SEK och den ökade med 10,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -0,2 % 1 300 SEK 25,1 % 
Revpar (Registrerade) 560 SEK 13,3 %  610 SEK 25,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK 18,5 %  300 SEK 46,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (-1)
210 rum (+20)
490 bäddar (-37)

Rumsbeläggning 52,1 % (+6,2)
Osålda rum 102
Bädd beläggning 47,2 % (+4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,27/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa