Mark
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Mark: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 100
115 %
ikon: sweden 5 600
108 %
ikon: foreign 450
254 %
Topp 3:
Tyskland
145
936 %
Danmark
118
973 %
Norge
44
57 %
ikon: star 2 800
91 %
ikon: sweden 2 500
85 %
ikon: foreign 250
196 %
Genomsnittliga priser:
Natt
218,60 SEK
358,50 SEK
Rum
1 265,20 SEK
35,20 SEK
RevPAR
429,70 SEK
122,30 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 100
0 %
ikon: bed 200
9 %
ikon: room 34 %
20 %
ikon: bed 97 %
89 %

Registrerade gästnätter ökade med 115 procent

Under juli 2021 upptecknades 6 100 registrerade gästnätter i Mark (+114,7 %), var av 5 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 108 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 250 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 115 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (145 nights).

790 rum (-30,2 %) bokades av fritidsresenärer och 260 rum (+103,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 14 000 registrerade gästnätter (+97,4 %) för inhemska besökare och 570 (+23,9 %) för utländska besökare i Mark, de vill säga sammanlagt 14 600 (+93,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mark av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 91 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,1 procent inhemska och 8,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mark i genomsnitt 2,2 nätter (+0,25) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,3 miljoner SEK (-306 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 3,9 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 731 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -2,7 % 1 200 SEK 11,2 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK -22,2 % 185 SEK -15,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK -62,1 % 270 SEK -56,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
100 rum (+0)
200 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 34,0 % (-8,5)
Osålda rum 66
Bädd beläggning 97,3 % (+46)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa