Mark
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mark: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 730
ikon: sweden 650
ikon: foreign 85
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 370
ikon: sweden 340
ikon: foreign 34
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 577 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
786,70 SEK
Rum
945,30 SEK
RevPAR
177,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
50 %
ikon: room 105
ikon: bed 197
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
ikon: bed 0,12

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

730 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 730 bäddnätter i Mark, av vilka 650 nätter nyttjades av inhemska besökare och 85 av utländska besökare.

340 rooms bokades av fritidsresenärer och 270 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 1 900 bäddnätter för inhemska besökare och 250 för utlänningar i Mark, sammanlagt 2 200 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mark av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

370 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mark i genomsnitt 1,9 nätter och utländska besökare 2,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 577 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 577 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 930 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 790 SEK 780 SEK
Revpar (Registrerade) 177 SEK 181 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
105 rum
197 bäddar

Rumsbeläggning 18,7 %
Osålda rum 85
Bädd beläggning 12,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mark + nyckelord"

Google söker efter "mark" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa