Mark
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Mark: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 900
83 %
ikon: sweden 7 800
75 %
ikon: foreign 1 100
160 %
ikon: star 4 300
85 %
ikon: sweden 3 900
79 %
ikon: foreign 480
155 %
Genomsnittliga priser:
Natt
308,80 SEK
1,60 SEK
Rum
1 580,00 SEK
332,20 SEK
RevPAR
833,10 SEK
352,90 SEK
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 106
6 %
ikon: bed 220
7 %
ikon: room 53 %
37 %
ikon: bed 137 %
77 %

Registrerade gästnätter ökade med 83 procent

Under augusti 2022 upptecknades 8 900 registrerade gästnätter i Mark (+82,8 %), var av 7 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 75 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 160 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 83 procent i jämförelse med augusti förra året.

560 rum (-11,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rum (+109,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 32 200 registrerade gästnätter (+74,5 %) för inhemska besökare och 3 700 (+270,2 %) för utländska besökare i Mark, de vill säga sammanlagt 35 900 (+84,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 8,8 miljoner registrerade gästnätter (+5,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,5 miljoner nätter (-4,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,3 miljoner nätter (+44,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mark av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

4 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 85 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 89,0 procent inhemska och 11,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mark i genomsnitt 2,0 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,05).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 2,7 miljoner kronor (+1,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 12,3 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 6,9 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 26,6 % 1 300 SEK 14,2 %
Revpar (Registrerade) 830 SEK 73,5 % 480 SEK 115,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK 0,5 % 340 SEK 23,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
106 rum (+6)
220 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 52,7 % (+14)
Osålda rum 50
Bädd beläggning 137,4 % (+60)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa