Mark
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mark: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
60 %
ikon: sweden 1 600
47 %
ikon: foreign 360
164 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
51 %
ikon: sweden 1 100
47 %
ikon: foreign 149
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj.
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
650,40 SEK
178,20 SEK
Rum
1 082,00 SEK
55,40 SEK
RevPAR
418,30 SEK
60,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 100
1 %
ikon: bed 186
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 60 procent

Under september 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Mark (+60,0 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 360 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 47 procent och utländska bäddnätter ökade med 164 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 60 procent jämfört med förra årets september.

540 rooms (+24,8 %) bokades av fritidsresenärer och 640 rooms (+38,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mark av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 51 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,4 procent inhemska och 11,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mark i genomsnitt 1,4 nätter (0,0) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,76).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,3 miljoner SEK (+261 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -4,9 %  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK -21,5 %   SEK
Revpar (Registrerade) 420 SEK 17,0 %   SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
100 rum (+1)
186 bäddar (-9)

Rumsbeläggning 38,7 % (+7,2)
Osålda rum 61
Bädd beläggning 35,7 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa