Mark
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Mark: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 800
57 %
ikon: sweden 2 700
50 %
ikon: foreign 127
89 %
ikon: star 1 500
42 %
ikon: sweden 1 400
33 %
ikon: foreign 84
83 %
Genomsnittliga priser:
Natt
577,10 SEK
395,50 SEK
Rum
1 300,30 SEK
1 201,50 SEK
RevPAR
552,00 SEK
365,70 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 100
122 %
ikon: bed 186
74 %
ikon: room 42 %
16 %
ikon: bed 52 %
77 %

2 800 registrerade gästnätter

Under juli 2020 upptecknades 2 800 registrerade gästnätter i Mark (-56,9 %), var av 2 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 127 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 50 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 89 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 57 procent i jämförelse med juli förra året.

1 100 rum (+315,4 %) bokades av fritidsresenärer och 130 rum (-36,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 7 100 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 460 för utländska besökare i Mark, de vill säga sammanlagt 7 600 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mark av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 42 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mark i genomsnitt 2,0 nätter (-0,66) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,93).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,6 miljoner SEK (+443 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -48,0 % 1 000 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 217,8 % 610 SEK
Revpar (Registrerade) 550 SEK -39,9 % 220 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
100 rum (+55)
186 bäddar (+79)

Rumsbeläggning 42,5 % (+5,8)
Osålda rum 58
Bädd beläggning 51,6 % (-172)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa