Mark
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Mark: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 600
124 %
ikon: sweden 2 600
128 %
ikon: foreign 53
20 %
ikon: star 1 200
97 %
ikon: sweden 1 100
98 %
ikon: foreign 37
68 %
Genomsnittliga priser:
Natt
243,00 SEK
283,80 SEK
Rum
1 406,10 SEK
397,40 SEK
RevPAR
213,20 SEK
8,10 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 100
0 %
ikon: bed 200
9 %
ikon: room 15 %
25 %
ikon: bed 43 %
107 %

Registrerade gästnätter ökade med 124 procent

Under juni 2021 upptecknades 2 600 registrerade gästnätter i Mark (+124,4 %), var av 2 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 53 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 128 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 20 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 124 procent i jämförelse med juni förra året.

160 rum (-64,2 %) bokades av fritidsresenärer och 290 rum (+79,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 8 400 registrerade gästnätter (+90,8 %) för inhemska besökare och 120 (-64,0 %) för utländska besökare i Mark, de vill säga sammanlagt 8 500 (+80,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,3 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 456 000 nätter (+76,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mark av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 97 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mark i genomsnitt 2,3 nätter (+0,31) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,57).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 637 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 637 000 SEK (+21 700).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 2,6 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 425 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 39,4 % 1 100 SEK 18,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK -53,9 % 300 SEK -52,3 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK 3,9 % 144 SEK -11,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
100 rum (+0)
200 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 15,2 % (-5,2)
Osålda rum 85
Bädd beläggning 43,3 % (+22)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa