Mark
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Mark: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 800
136 %
ikon: sweden 4 400
130 %
ikon: foreign 420
210 %
ikon: star 2 300
118 %
ikon: sweden 2 200
112 %
ikon: foreign 187
207 %
Genomsnittliga priser:
Natt
307,10 SEK
272,70 SEK
Rum
1 247,80 SEK
161,00 SEK
RevPAR
480,20 SEK
95,60 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 100
0 %
ikon: bed 200
9 %
ikon: room 38 %
9 %
ikon: bed 77 %
117 %

Registrerade gästnätter ökade med 136 procent

Under augusti 2021 upptecknades 4 800 registrerade gästnätter i Mark (+135,7 %), var av 4 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 420 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 130 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 210 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 136 procent i jämförelse med augusti förra året.

640 rum (-24,6 %) bokades av fritidsresenärer och 560 rum (+118,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 18 500 registrerade gästnätter (+104,4 %) för inhemska besökare och 990 (+66,4 %) för utländska besökare i Mark, de vill säga sammanlagt 19 500 (+102,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mark av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 118 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,0 procent inhemska och 8,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mark i genomsnitt 2,1 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,03).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 1,5 miljoner SEK (+296 000).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 5,4 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 435 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 14,8 % 1 200 SEK 12,5 %
Revpar (Registrerade) 480 SEK 24,9 % 220 SEK -6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK -47,0 % 280 SEK -54,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
100 rum (+0)
200 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 38,5 % (+3,1)
Osålda rum 62
Bädd beläggning 77,4 % (+42)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa