Markaryd
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Markaryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 760
ikon: sweden 690
ikon: foreign 76
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 340
ikon: sweden 310
ikon: foreign 31
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 472 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
617,50 SEK
Rum
708,30 SEK
RevPAR
139,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 122
ikon: bed 230
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
ikon: bed 0,12
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 46 mm
73 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

760 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 760 bäddnätter i Markaryd, av vilka 690 nätter nyttjades av inhemska besökare och 76 av utländska besökare.

84 rooms bokades av fritidsresenärer och 580 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Markaryd av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

340 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Markaryd i genomsnitt 2,2 nätter och utländska besökare 2,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 472 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 472 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 710 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 139 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
122 rum
230 bäddar

Rumsbeläggning 19,6 %
Osålda rum 98
Bädd beläggning 12,2 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "markaryd + nyckelord"

Google söker efter "markaryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa