Markaryd
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Markaryd: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
ikon: sweden 1 700
ikon: foreign 600
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
ikon: sweden 1 000
ikon: foreign 460
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
441,80 SEK
Rum
853,80 SEK
RevPAR
280,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 123
23 %
ikon: bed 230
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,4 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 111 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 300 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 300 bäddnätter i Markaryd, av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 600 av utländska besökare.

230 rooms bokades av fritidsresenärer och 960 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Markaryd av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 69,0 procent inhemska och 31,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Markaryd i genomsnitt 1,7 nätter och utländska besökare 1,3 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,0 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 280 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
123 rum (+23)
230 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 32,8 %
Osålda rum 83
Bädd beläggning 33,8 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "markaryd + nyckelord"

Google söker efter "markaryd" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa