Mellerud
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mellerud: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 870
66 %
ikon: sweden 730
68 %
ikon: foreign 145
52 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 410
58 %
ikon: sweden 340
59 %
ikon: foreign 69
51 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 335 000 SEK
64 %
Genomsnittliga priser:
Natt
383,30 SEK
29,60 SEK
Rum
1 407,70 SEK
413,50 SEK
RevPAR
148,20 SEK
263,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 96
33 %
ikon: bed 230
44 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,11
53 %
ikon: bed 0,16
68 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

870 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 870 bäddnätter i Mellerud (-66,4 %), av vilka 730 nätter nyttjades av inhemska besökare och 145 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 68 procent och utländska bäddnätter minskade med 52 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 66 procent jämfört med förra årets mars.

67 rooms (-78,9 %) bokades av fritidsresenärer och 171 rooms (-9,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2 400 bäddnätter (-56,6 %) för inhemska besökare och 510 (-39,0 %) för utlänningar i Mellerud, sammanlagt 2 900 (-54,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellerud av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

410 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,2 procent inhemska och 16,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellerud i genomsnitt 2,1 nätter (-0,61) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 335 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 335 000 SEK (-585 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,1 miljoner SEK och den minskade med 823 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -22,7 % 1 400 SEK -14,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 8,4 % 360 SEK 23,0 %
Revpar (Registrerade) 148 SEK -64,0 % 165 SEK -45,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
96 rum (+24)
230 bäddar (+71)

Rumsbeläggning 10,5 % (-12)
Osålda rum 86
Bädd beläggning 16,4 % (-35)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mellerud + nyckelord"

Google söker efter "mellerud" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa