Mellerud
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mellerud: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
ikon: sweden 1 200
ikon: foreign 112
Topp 3:
Norge
43
Frankrike
26
Storbritannien
7,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 530
ikon: sweden 470
ikon: foreign 53
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 376 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
295,70 SEK
Rum
1 300,40 SEK
RevPAR
199,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 72
0 %
ikon: bed 162
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 300 bäddnätter i Mellerud, av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 112 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (43 nights).

126 rooms bokades av fritidsresenärer och 163 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 64 200 bäddnätter för inhemska besökare och 26 100 för utlänningar i Mellerud, sammanlagt 90 200 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellerud av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

530 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellerud i genomsnitt 2,4 nätter och utländska besökare 2,1 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 376 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 376 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 2 200 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK 230 SEK
Revpar (Registrerade) 200 SEK 690 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
72 rum (+0)
162 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 15,4 %
Osålda rum 61
Bädd beläggning 29,3 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mellerud + nyckelord"

Google söker efter "mellerud" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa