Mellerud
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mellerud: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 200
ikon: sweden 2 500
ikon: foreign 780
Topp 3:
Tyskland
240
Norge
230
Schweiz
99
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
ikon: sweden 1 200
ikon: foreign 420
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj.
Genomsnittliga priser:
Natt
333,00 SEK
Rum
1 589,20 SEK
RevPAR
425,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 87
5 %
ikon: bed 210
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 200 bäddnätter i Mellerud, av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 780 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (240 nights).

370 rooms bokades av fritidsresenärer och 310 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 59 600 bäddnätter för inhemska besökare och 25 400 för utlänningar i Mellerud, sammanlagt 85 000 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellerud av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 74,6 procent inhemska och 25,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellerud i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 1,8 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,1 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 2 400 SEK
Revpar (Registrerade) 430 SEK 810 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 230 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
87 rum (-5)
210 bäddar (-61)

Rumsbeläggning 26,8 %
Osålda rum 64
Bädd beläggning 52,4 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa