Mellerud
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Mellerud: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
48 %
ikon: sweden 780
52 %
ikon: foreign 220
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 510
25 %
ikon: sweden 400
25 %
ikon: foreign 110
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 377 000 SEK
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
377,20 SEK
117,90 SEK
Rum
1 291,60 SEK
258,30 SEK
RevPAR
182,60 SEK
65,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
60 %
ikon: room 96
33 %
ikon: bed 230
44 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,14
12 %
ikon: bed 0,22
49 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 000 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 1 000 bäddnätter i Mellerud (-48,2 %), av vilka 780 nätter nyttjades av inhemska besökare och 220 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 52 procent och utländska bäddnätter minskade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets februari.

103 rooms (-31,3 %) bokades av fritidsresenärer och 189 rooms (+9,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 1 700 bäddnätter (-48,3 %) för inhemska besökare och 370 (-32,0 %) för utlänningar i Mellerud, sammanlagt 2 000 (-45,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellerud av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

510 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 78,5 procent inhemska och 21,5 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellerud i genomsnitt 2,0 nätter (-1,1) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 377 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 377 000 SEK (-123 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 725 000 SEK och den minskade med 239 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -16,7 % 1 300 SEK -6,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 45,5 % 350 SEK 39,2 %
Revpar (Registrerade) 183 SEK -26,5 % 173 SEK -29,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+3)
96 rum (+24)
230 bäddar (+71)

Rumsbeläggning 14,1 % (-1,9)
Osålda rum 82
Bädd beläggning 21,6 % (-21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mellerud + nyckelord"

Google söker efter "mellerud" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa