Mellerud
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Mellerud: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
62 %
ikon: sweden 1 300
60 %
ikon: foreign 290
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 460
75 %
ikon: sweden 400
72 %
ikon: foreign 55
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 350 000 SEK
76 %
Genomsnittliga priser:
Natt
220,90 SEK
129,40 SEK
Rum
1 272,30 SEK
451,90 SEK
RevPAR
137,20 SEK
484,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 96
17 %
ikon: bed 230
22 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,11
70 %
ikon: bed 0,27
65 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 600 bäddnätter i Mellerud (-61,6 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 290 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 60 procent och utländska bäddnätter minskade med 68 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 62 procent jämfört med förra årets april.

53 rooms (-91,9 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rooms (+21,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 3 700 bäddnätter (-57,8 %) för inhemska besökare och 800 (-53,9 %) för utlänningar i Mellerud, sammanlagt 4 500 (-57,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellerud av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

460 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 75 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellerud i genomsnitt 3,2 nätter (+0,94) och utländska besökare 5,2 nätter (+3,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 350 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 350 000 SEK (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 1,4 miljoner SEK och den minskade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -26,2 % 1 300 SEK -18,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK -36,9 % 310 SEK -1,2 %
Revpar (Registrerade) 137 SEK -77,9 % 158 SEK -59,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
96 rum (+14)
230 bäddar (+42)

Rumsbeläggning 10,8 % (-25)
Osålda rum 86
Bädd beläggning 26,9 % (-50)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mellerud + nyckelord"

Google söker efter "mellerud" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa