Meri-Lappi
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meri-Lappi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 800
28 %
ikon: finland 12 400
16 %
ikon: foreign 1 500
67 %
Topp 3:
Norge
350
49 %
Estland
290
34 %
Tyskland
210
59 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 900
35 %
ikon: finland 7 100
27 %
ikon: foreign 820
66 %
Topp 3:
Norge
270
44 %
Estland
154
92 %
Tyskland
95
74 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 851 000
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
61,50 €
1,30 €
Rum
101,60 €
10,90 €
RevPAR
38,60 €
5,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
0 %
ikon: room 710
1 %
ikon: bed 1 500
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,7 °C
0,5 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 13 800 bäddnätter i Meri-Lappi (-27,8 %), av vilka 12 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 28 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (350 nights).

6 400 nights (-40,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 400 nights (-11,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 53 000 bed nights (-32,5 %) för inhemska besökare och 22 600 (-44,9 %) för utlänningar i Meri-Lappi, sammanlagt 75 500 (-36,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Meri-Lappi av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

7 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Meri-Lappi i genomsnitt 1,8 nätter (+0,23) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 851 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 851 000 euro (-303 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,9 miljoner euro och den minskade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 12,0 %  103 € 8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 2,2 % 65 € 14,8 % 
Revpar (Registrerade) 39 € -12,8 %  32 € -16,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+0)
710 rum (-5)
1 500 bäddar (-12)

Rumsbeläggning 38,0 % (-11)
Osålda rum 440

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående