Meri-Lappi
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Meri-Lappi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 100
26 %
ikon: finland 12 100
18 %
ikon: foreign 2 000
55 %
Topp 3:
Estland
590
178 %
Norge
350
49 %
Tyskland
210
59 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 700
37 %
ikon: finland 6 800
29 %
ikon: foreign 840
66 %
Topp 3:
Norge
270
44 %
Estland
159
99 %
Tyskland
95
74 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 851 000 €
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,30 €
0,10 €
Rum
100,90 €
10,10 €
RevPAR
38,20 €
6,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
0 %
ikon: room 710
0 %
ikon: bed 1 500
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 38 %
22 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,7 °C
0,5 °C

14 100 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 14 100 registrerade bäddnätter i Meri-Lappi (-26,3 %), av vilka 12 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 18 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 26 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Estland (590 nights).

6 300 nights (-42,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 800 nights (-5,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 52 900 registrerade bäddnätter (-32,6 %) för inhemska besökare och 23 100 (-43,7 %) för utlänningar i Meri-Lappi, sammanlagt 76 000 (-36,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (-30,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,3 %) nyttjades av nationella besökare och 149 000 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Meri-Lappi av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

7 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 89,1 procent inhemska och 10,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Meri-Lappi i genomsnitt 1,8 nätter (+0,26) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,56).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 851 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 851 000 euro (-303 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,9 miljoner euro och den minskade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 11,2 % 101 € 6,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 0,1 % 65 € 14,2 %
Revpar (Registrerade) 38 € -13,7 % 33 € -14,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+0)
710 rum (+2)
1 500 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 37,9 % (-11)
Osålda rum 440

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "meri-lappi + nyckelord"

Google söker efter "meri-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa