Meri-Lappi
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Meri-Lappi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 000
14 %
ikon: finland 7 400
26 %
ikon: foreign 9 500
5 %
Topp 3:
Kina
2 600
107 %
Taiwan
610
245 %
Thailand
530
37 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 600
37 %
ikon: finland 5 100
45 %
ikon: foreign 6 500
31 %
Topp 3:
Kina
2 200
122 %
Indonesien
450
67 %
Taiwan
430
281 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. €
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,10 €
5,10 €
Rum
100,20 €
6,70 €
RevPAR
46,30 €
3,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
19 %
ikon: room 700
13 %
ikon: bed 1 400
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,7 °C
2,1 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under december 2019 registrerades 17 000 bäddnätter i Meri-Lappi (+13,5 %), av vilka 7 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 26 procent och utländska bäddnätter ökade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (2 600 nights).

9 700 nights (+40,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 300 nights (-9,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 115 000 bäddnätter (+14,0 %) för inhemska besökare och 57 900 (+5,2 %) för utlänningar i Meri-Lappi, sammanlagt 173 000 (+10,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Meri-Lappi av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

11 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 44,2 procent inhemska och 55,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Meri-Lappi i genomsnitt 1,4 nätter (-0,21) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,0 miljoner euro (+44 800).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 10,5 miljoner euro och den ökade med 800 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € -6,3 % 99 € -0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € -7,9 % 61 € -2,4 %
Revpar (Registrerade) 46 € -7,5 % 40 € 3,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+3)
700 rum (+82)
1 400 bäddar (+108)

Rumsbeläggning 46,2 % (-0,6)
Osålda rum 380

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "meri-lappi + nyckelord"

Google söker efter "meri-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa