Meri-Lappi
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Meri-Lappi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 500
49 %
ikon: finland 5 400
47 %
ikon: foreign 3 100
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 700
55 %
ikon: finland 3 300
48 %
ikon: foreign 1 400
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 640 000 €
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
75,30 €
12,10 €
Rum
110,90 €
9,60 €
RevPAR
36,70 €
9,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
5 %
ikon: room 700
2 %
ikon: bed 1 400
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
27 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,3 °C
1,2 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 8 500 bäddnätter i Meri-Lappi (-48,6 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets mars.

4 500 nights (-43,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 000 nights (-53,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 20 000 bäddnätter (-8,7 %) för inhemska besökare och 17 600 (-20,6 %) för utlänningar i Meri-Lappi, sammanlagt 37 500 (-14,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Meri-Lappi av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

4 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 70,6 procent inhemska och 29,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Meri-Lappi i genomsnitt 1,6 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,68).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 640 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 640 000 euro (-406 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,5 miljoner euro och den minskade med 368 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 111 € 9,5 % 103 € -0,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 75 € 19,1 % 66 € 2,0 %
Revpar (Registrerade) 37 € -20,5 % 41 € -7,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-1)
700 rum (-16)
1 400 bäddar (-66)

Rumsbeläggning 33,1 % (-12)
Osålda rum 470

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "meri-lappi + nyckelord"

Google söker efter "meri-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa