S:T Michel-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

S:T Michel-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 55 600
16 %
ikon: finland 48 900
19 %
ikon: foreign 6 700
14 %
Topp 3:
Thailand
2 600
18 %
Tyskland
1 400
101 %
Schweiz
560
64 %
ikon: star 33 000
15 %
ikon: finland 31 000
18 %
ikon: foreign 2 000
76 %
Topp 3:
Tyskland
540
93 %
Thailand
200
15 %
Sverige
176
151 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,20 €
5,60 €
Rum
124,10 €
6,50 €
RevPAR
78,30 €
7,90 €
ikon: establishment 36
5 %
ikon: room 1 000
4 %
ikon: bed 3 000
8 %
ikon: room 63 %
14 %
ikon: bed 53 %
18 %
ikon: temperatur 17,8 °C
3,3 °C
ikon: nederbörd 57 mm
44 mm

55 600 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2022 upptecknades 55 600 registrerade gästnätter i S:T Michel-Regionen (-16,1 %), var av 48 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 14 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 16 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Thailand (2 600 nights).

47 800 nights (-16,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 800 nights (-15,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 133 000 registrerade gästnätter (-3,4 %) för inhemska besökare och 12 200 (+53,2 %) för utländska besökare i S:T Michel-Regionen, de vill säga sammanlagt 146 000 (-0,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent (juli)

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (-3,4 %) registrerades i hela landet, var av 2,7 miljoner nätter (-15,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 567 000 nätter (+205,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,7 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,8 % och utländska gästnätter 1,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

33 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 15 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,02) och utländska besökare 3,3 nätter (-1,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 250 procent

Totalt 129 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 59 700 (+405,7 %)
  • Nuijamaa: 36 900 (+210,0 %)
  • Imatra: 18 400 (+518,8 %)
  • Niirala: 9 900 (+36,3 %)
  • Vartius: 3 100 (+47,2 %)
  • Kuusamo: 68 (+36,0 %)
  • Salla: 720 (+234,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 740 (+1 054,7 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 146 € -4,9 % 155 € -1,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 104 € 3,3 % 97 € -4,9 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

300 inkvarteringsanläggningar (-63)
270 lägenheter (-66)
590 rum (-190)

Lägenhetsbeläggning 71,2 % (+5,8)
Osålda lägenheter 79

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Matkailupalvelut
Maaherrankatu 22
50100 Mikkeli
Puh. 044 794 5669
mikkeli-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående