S:T Michel-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

S:T Michel-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
78 %
ikon: finland 3 200
77 %
ikon: foreign 320
86 %
Topp 3:
Estland
250
39 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
85 %
ikon: finland 1 300
84 %
ikon: foreign 21
97 %
Topp 3:
Estland
21
58 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 181 000 €
78 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,20 €
1,10 €
Rum
91,00 €
3,50 €
RevPAR
10,50 €
23,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
18 %
ikon: room 660
19 %
ikon: bed 1 900
17 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,12
70 %
ikon: bed 0,07
71 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,4 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 25 mm
22 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 500 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 3 500 bäddnätter i S:T Michel-Regionen (-78,1 %), av vilka 3 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 77 procent och utländska bäddnätter minskade med 86 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 78 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (250 nights).

1 400 nights (-85,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 200 nights (-67,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 32 100 bäddnätter (-34,5 %) för inhemska besökare och 8 200 (-35,7 %) för utlänningar i S:T Michel-Regionen, sammanlagt 40 300 (-34,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (+0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 1,9 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 85 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel-Regionen i genomsnitt 2,4 nätter (+0,73) och utländska besökare 15 nätter (+12).

Färjeankomster från olika hamnar

20 100 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 20 100 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 63,1 procent.

  • Vaalimaa: 4 300 (-93,9 %)
  • Nuijamaa: 5 800 (-94,2 %)
  • Imatra: 2 500 (-94,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 8,0 (-99,9 %)
  • Niirala: 4 700 (-78,0 %)
  • Vartius: 1 700 (-79,0 %)
  • Kuusamo: 77 (-76,5 %)
  • Salla: 24 (-99,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 89 procent

Det gjordes totalt 8 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 92,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 181 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 181 000 euro (-627 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 2,2 miljoner euro och den minskade med 958 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 4,0 % 95 € 11,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 51 € 2,2 % 55 € 7,1 %
Revpar (Registrerade) 10 € -69,1 % 27 € -17,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (-7)
660 rum (-157)
1 900 bäddar (-390)

Rumsbeläggning 11,5 % (-27)
Osålda rum 580
Bädd beläggning 6,9 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mikkeli region + nyckelord"

Google söker efter "mikkeli region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa