S:T Michel-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

S:T Michel-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 400
4 %
ikon: finland 11 900
7 %
ikon: foreign 2 500
9 %
Topp 3:
Ryssland
1 000
5 %
Estland
700
0 %
Lettland
157
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 000
14 %
ikon: finland 8 200
17 %
ikon: foreign 820
9 %
Topp 3:
Ryssland
540
12 %
Estland
70
21 %
Sverige
46
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 850 000 €
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,00 €
7,30 €
Rum
93,40 €
14,50 €
RevPAR
36,40 €
8,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 37
3 %
ikon: room 800
5 %
ikon: bed 2 200
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,2 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 65 mm
48 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under november 2019 registrerades 14 400 bäddnätter i S:T Michel-Regionen (+3,8 %), av vilka 11 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 000 nights).

6 700 nights (+19,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 700 nights (-6,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 202 000 bäddnätter (+1,3 %) för inhemska besökare och 54 300 (-4,8 %) för utlänningar i S:T Michel-Regionen, sammanlagt 257 000 (-0,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

9 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,14) och utländska besökare 3,0 nätter (-0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 16 procent

Totalt 289 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,3 procent.

  • Vaalimaa: 74 800 (+12,0 %)
  • Nuijamaa: 119 000 (+20,8 %)
  • Imatra: 54 300 (+17,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 700 (+28,0 %)
  • Niirala: 23 500 (+10,1 %)
  • Vartius: 8 900 (+4,4 %)
  • Kuusamo: 530 (+41,1 %)
  • Salla: 3 700 (+11,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 300 (+30,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med sex procent

Det gjordes totalt 55 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 76,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 850 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 850 000 euro (+133 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 11,9 miljoner euro och den ökade med 794 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € 18,4 %  94 € 6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 14,2 %  46 € 7,2 %
Revpar (Registrerade) 36 € 28,7 %  40 € 8,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

37 inkvarteringsanläggningar (-1)
800 rum (-44)
2 200 bäddar (-74)

Rumsbeläggning 38,9 % (+3,1)
Osålda rum 490
Bädd beläggning 22,5 % (+2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mikkeli region + nyckelord"

Google söker efter "mikkeli region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa