S:T Michel-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

S:T Michel-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 700
5 %
ikon: finland 10 100
4 %
ikon: foreign 610
15 %
ikon: star 6 500
1 %
ikon: finland 6 300
2 %
ikon: foreign 182
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,70 €
3,10 €
Rum
102,30 €
0,80 €
RevPAR
30,00 €
3,80 €
ikon: establishment 29
6 %
ikon: room 750
1 %
ikon: bed 2 100
3 %
ikon: temperatur 0,6 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 38 mm
20 mm

Registrerade gästnätter ökade med fem procent (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 10 700 registrerade gästnätter i S:T Michel-Regionen (+4,8 %), var av 10 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 610 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 15 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fem procent i jämförelse med december förra året.

6 500 nights (-11,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 200 nights (+45,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 210 000 registrerade gästnätter (-4,2 %) för inhemska besökare och 25 200 (+45,8 %) för utländska besökare i S:T Michel-Regionen, de vill säga sammanlagt 235 000 (-0,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

6 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,2 procent inhemska och 2,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,04) och utländska besökare 3,4 nätter (+0,47).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

33 300 Ryska resenärer via den östra gränsen (december 2022)

Totalt 33 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 17 100 (+65,6 %)
  • Nuijamaa: 6 900 (-46,0 %)
  • Imatra: 2 700 (+3,0 %)
  • Niirala: 4 600 (-47,3 %)
  • Vartius: 1 700 (-32,0 %)
  • Kuusamo: 25 (-71,9 %)
  • Salla: 191 (-3,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 55 (-32,1 %)

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner euro (december 2022)

Total försäljning av inkvartering under december var 1,0 miljoner euro (-78 900). Andelen från Airbnb och Vrbo var 39,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 629 000 euro (+61 100) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 419 000 euro (-140 000).

Totalt försäljningen för januari-december var 18,1 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 1,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 170 € 6,5 % 156 € 0,3 %
Adr (Registrerade) 102 € 0,8 % 106 € 2,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 82 € -4,0 % 93 € -3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 5,6 % 51 € 8,8 %
Revpar (Registrerade) 30 € 14,5 % 41 € 8,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (-2)
750 rum (-9)
2 100 bäddar (-67)

Rumsbeläggning 29,3 % (+3,5)
Osålda rum 530
Bädd beläggning 19,0 % (+2,3)

Airbnb och Vrbo

240 inkvarteringsanläggningar (-47)
220 lägenheter (-50)
520 rum (-125)

Lägenhetsbeläggning 48,2 % (-5,0)
Osålda lägenheter 115

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Statistik Finland, Tak Research

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Matkailupalvelut
Maaherrankatu 22
50100 Mikkeli
Puh. 044 794 5669
mikkeli-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående