S:T Michel-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

S:T Michel-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 35 800
8 %
ikon: finland 26 200
6 %
ikon: foreign 9 600
14 %
Topp 3:
Ryssland
3 900
4 %
Tyskland
1 600
18 %
Spanien
440
9 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 100
1 %
ikon: finland 15 500
1 %
ikon: foreign 3 600
2 %
Topp 3:
Ryssland
1 200
4 %
Tyskland
590
23 %
Italien
230
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj.
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,50 €
2,90 €
Rum
101,70 €
4,90 €
RevPAR
48,80 €
0,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 43
2 %
ikon: room 1 100
2 %
ikon: bed 3 000
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,6 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 36 mm
29 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

35 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 35 800 bäddnätter i S:T Michel-Regionen (-8,2 %), av vilka 26 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (3 900 nights).

27 700 nights (-5,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 100 nights (-15,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 161 000 bed nights (+1,0 %) för inhemska besökare och 45 400 (-2,3 %) för utlänningar i S:T Michel-Regionen, sammanlagt 207 000 (+0,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,5 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

19 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,2 procent inhemska och 18,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 13 procent

Totalt 348 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 104 000 (+9,0 %)
  • Nuijamaa: 139 000 (+22,2 %)
  • Imatra: 60 400 (+5,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 18 000 (+18,5 %)
  • Niirala: 27 600 (+6,7 %)
  • Vartius: 9 600 (+7,0 %)
  • Kuusamo: 560 (+14,1 %)
  • Salla: 2 800 (+0,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 100 (+32,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 45 procent

Det gjordes totalt 90 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,5 miljoner euro (-21 100).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 9,1 miljoner euro och den ökade med 496 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 5,1 % 94 € 5,1 %
Revpar (Registrerade) 49 € 1,5 % 41 € 6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 42 € 7,4 % 44 € 5,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

43 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 100 rum (-23)
3 000 bäddar (+51)

Rumsbeläggning 48,0 % (-1,7)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 36,5 % (-2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa