S:T Michel
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

S:T Michel: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 400
3 %
ikon: finland 18 500
5 %
ikon: foreign 5 900
21 %
Topp 3:
Ryssland
2 400
1 %
Tyskland
560
1 %
Spanien
400
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 400
4 %
ikon: finland 12 100
6 %
ikon: foreign 2 400
4 %
Topp 3:
Ryssland
810
7 %
Tyskland
280
20 %
Italien
194
26 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj.
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,10 €
1,40 €
Rum
96,60 €
4,20 €
RevPAR
48,10 €
1,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 800
6 %
ikon: bed 2 000
2 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 10 %
Ryssland
13 %
Kina
96 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,6 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 36 mm
29 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

24 400 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 24 400 bäddnätter i S:T Michel (-2,9 %), av vilka 18 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (2 400 nights).

16 600 nights (-3,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 800 nights (-1,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 122 000 bed nights (+3,2 %) för inhemska besökare och 32 400 (-6,1 %) för utlänningar i S:T Michel, sammanlagt 155 000 (+1,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

14 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,6 procent inhemska och 16,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,54).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 13 procent

Totalt 348 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 104 000 (+9,0 %)
  • Nuijamaa: 139 000 (+22,2 %)
  • Imatra: 60 400 (+5,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 18 000 (+18,5 %)
  • Niirala: 27 600 (+6,7 %)
  • Vartius: 9 600 (+7,0 %)
  • Kuusamo: 560 (+14,1 %)
  • Salla: 2 800 (+0,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 100 (+32,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 45 procent

Det gjordes totalt 90 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,1 miljoner euro (+430).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 7,3 miljoner euro och den ökade med 478 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 4,5 % 90 € 6,1 %
Revpar (Registrerade) 48 € 4,1 % 42 € 8,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € 3,0 % 47 € 5,8 %

Taxfree-försäljning -10,4 %

Taxfree-försäljning minskade med 10 procent från föregående år.

(Ryssar -12,5 %, Kineser +96,0 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-1)
800 rum (-47)
2 000 bäddar (-33)

Rumsbeläggning 49,8 % (-0,2)
Osålda rum 400
Bädd beläggning 40,2 % (+0,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,4/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa