S:T Michel
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

S:T Michel: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 500
6 %
ikon: finland 9 900
15 %
ikon: foreign 3 500
13 %
Topp 3:
Ryssland
2 300
4 %
Estland
370
23 %
Tyskland
145
9 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 500
8 %
ikon: finland 6 200
11 %
ikon: foreign 1 300
4 %
Topp 3:
Ryssland
990
17 %
Estland
63
3 %
Sverige
55
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 725 000 €
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,90 €
1,60 €
Rum
91,90 €
10,60 €
RevPAR
38,30 €
6,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 620
3 %
ikon: bed 1 600
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,42
8 %
ikon: bed 0,29
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,2 °C
9,6 °C
ikon: nederbörd 38 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under januari 2020 registrerades 13 500 bäddnätter i S:T Michel (+6,0 %), av vilka 9 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (2 300 nights).

6 600 nights (+23,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 800 nights (-6,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

7 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,3 procent inhemska och 17,7 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel i genomsnitt 1,6 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 25 procent

Totalt 291 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,8 procent.

  • Vaalimaa: 85 500 (+21,9 %)
  • Nuijamaa: 106 000 (+30,6 %)
  • Imatra: 55 800 (+29,3 %)
  • Vainikkala (tåg): 19 600 (+30,1 %)
  • Niirala: 25 700 (+20,4 %)
  • Vartius: 9 200 (+3,5 %)
  • Kuusamo: 720 (+11,7 %)
  • Salla: 4 000 (+14,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 000 (+5,6 %)

Ryska visumansökningar ökade med nio procent

Det gjordes totalt 37 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,1 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 725 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 725 000 euro (+61 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € 13,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € 3,1 %
Revpar (Registrerade) 38 € 21,8 %

Taxfree-försäljning +12,9 %

Taxfree-försäljning ökade med 13 procent från föregående år.

(Ryssar +14,3 %, Kineser -48,8 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-1)
620 rum (-22)
1 600 bäddar (-79)

Rumsbeläggning 41,7 % (+3,0)
Osålda rum 360
Bädd beläggning 29,0 % (+4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mikkeli + nyckelord"

Google söker efter "mikkeli" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,97/10 (+0,41).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa