S:T Michel
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

S:T Michel: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 000
6 %
ikon: finland 10 800
10 %
ikon: foreign 2 200
9 %
Topp 3:
Ryssland
780
1 %
Estland
700
0 %
Lettland
156
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 300
18 %
ikon: finland 7 600
21 %
ikon: foreign 700
10 %
Topp 3:
Ryssland
440
18 %
Estland
70
21 %
Sverige
44
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 790 000 €
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,90 €
8,80 €
Rum
92,70 €
15,30 €
RevPAR
41,70 €
10,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 630
6 %
ikon: bed 1 600
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,2 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 65 mm
48 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under november 2019 registrerades 13 000 bäddnätter i S:T Michel (+6,5 %), av vilka 10 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (780 nights).

5 400 nights (+21,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 600 nights (-2,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 158 000 bäddnätter (+3,6 %) för inhemska besökare och 39 400 (-7,1 %) för utlänningar i S:T Michel, sammanlagt 197 000 (+1,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

8 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel i genomsnitt 1,4 nätter (-0,14) och utländska besökare 3,2 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 16 procent

Totalt 289 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,3 procent.

  • Vaalimaa: 74 800 (+12,0 %)
  • Nuijamaa: 119 000 (+20,8 %)
  • Imatra: 54 300 (+17,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 700 (+28,0 %)
  • Niirala: 23 500 (+10,1 %)
  • Vartius: 8 900 (+4,4 %)
  • Kuusamo: 530 (+41,1 %)
  • Salla: 3 700 (+11,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 300 (+30,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med sex procent

Det gjordes totalt 55 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 76,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 790 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 790 000 euro (+155 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 9,8 miljoner euro och den ökade med 829 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € 19,8 %  90 € 8,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 61 € 16,8 %  50 € 7,8 %
Revpar (Registrerade) 42 € 32,1 %  42 € 10,7 % 

Taxfree-försäljning +18,4 %

Taxfree-försäljning ökade med 18 procent från föregående år.

(Ryssar +18,3 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-1)
630 rum (-37)
1 600 bäddar (-45)

Rumsbeläggning 45,0 % (+4,2)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 28,4 % (+2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mikkeli + nyckelord"

Google söker efter "mikkeli" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,82/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa