S:T Michel
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

S:T Michel: Turismen i ett nötskal

ikon: star 40 000
17 %
ikon: finland 34 600
19 %
ikon: foreign 5 400
2 %
Topp 3:
Thailand
2 600
18 %
Tyskland
650
110 %
Schweiz
400
43 %
ikon: star 25 100
15 %
ikon: finland 23 600
17 %
ikon: foreign 1 500
62 %
Topp 3:
Tyskland
320
154 %
Thailand
200
15 %
Sverige
144
106 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,30 €
7,20 €
Rum
123,40 €
9,50 €
RevPAR
77,90 €
5,90 €
ikon: establishment 18
0 %
ikon: room 830
7 %
ikon: bed 2 200
13 %
ikon: room 63 %
14 %
ikon: bed 55 %
21 %
ikon: temperatur 17,5 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 62 mm
38 mm

40 000 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2022 upptecknades 40 000 registrerade gästnätter i S:T Michel (-16,9 %), var av 34 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med två procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 17 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Thailand (2 600 nights).

32 800 nights (-16,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 200 nights (-16,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 99 100 registrerade gästnätter (-0,5 %) för inhemska besökare och 9 500 (+29,2 %) för utländska besökare i S:T Michel, de vill säga sammanlagt 109 000 (+1,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent (juli)

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (-3,4 %) registrerades i hela landet, var av 2,7 miljoner nätter (-15,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 567 000 nätter (+205,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,2 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,3 % och utländska gästnätter 1,0 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

25 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 15 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel i genomsnitt 1,5 nätter (-0,03) och utländska besökare 3,6 nätter (-2,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 250 procent

Totalt 129 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 59 700 (+405,7 %)
  • Nuijamaa: 36 900 (+210,0 %)
  • Imatra: 18 400 (+518,8 %)
  • Niirala: 9 900 (+36,3 %)
  • Vartius: 3 100 (+47,2 %)
  • Kuusamo: 68 (+36,0 %)
  • Salla: 720 (+234,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 740 (+1 054,7 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 130 € -7,0 % 140 € -4,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 95 € 1,6 % 87 € -11,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

156 inkvarteringsanläggningar (-48)
138 lägenheter (-44)
290 rum (-127)

Lägenhetsbeläggning 73,2 % (+6,2)
Osålda lägenheter 37

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,38/10 (+0,04).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Mikkelin kaupunki
Raatihuoneenkatu 8 – 10
50100 Mikkeli
Puh. (015) 1941

(Kuva:Jyri Tiusanen) mikkeli logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående