S:T Michel
Inkvarterings- och resestatistik

September 2023

S:T Michel: Turismen i ett nötskal

ikon: star 20 000
17 %
ikon: finland 17 300
2 %
ikon: foreign 2 700
57 %
ikon: star 12 600
3 %
ikon: finland 11 400
2 %
ikon: foreign 1 100
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,60 €
10,00 €
Rum
106,30 €
6,20 €
RevPAR
56,60 €
7,30 €
ikon: establishment 16
6 %
ikon: room 740
2 %
ikon: bed 1 800
11 %
ikon: room 53 %
8 %
ikon: bed 36 %
3 %

20 000 registrerade gästnätter (augusti)

Under augusti 2023 upptecknades 20 000 registrerade gästnätter i S:T Michel (-16,9 %), var av 17 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 57 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 17 procent i jämförelse med augusti förra året.

12 400 nights (-22,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 600 nights (-7,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 114 000 registrerade gästnätter (-0,6 %) för inhemska besökare och 11 100 (-32,3 %) för utländska besökare i S:T Michel, de vill säga sammanlagt 125 000 (-4,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (augusti)

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (-0,4 %) registrerades i hela landet, var av 1,7 miljoner nätter (-2,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 604 000 nätter (+7,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av S:T Michel av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,0 % och utländska gästnätter 0,5 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

12 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i S:T Michel i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,4 nätter (-2,5).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

44 800 Ryska resenärer via den östra gränsen (augusti)

Totalt 44 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 85,4 procent.

  • Vaalimaa: 25 500 (-57,3 %)
  • Nuijamaa: 9 700 (-73,6 %)
  • Imatra: 3 000 (-83,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 3,0
  • Niirala: 4 700 (-52,7 %)
  • Vartius: 1 600 (-48,6 %)
  • Kuusamo: 25 (-63,2 %)
  • Salla: 181 (-74,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 55 (-92,6 %)

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner euro (augusti)

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,6 miljoner euro (+87 800). Andelen från Airbnb och Vrbo var 25,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (+2 700) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 401 000 euro (+85 100).

Totalt försäljningen för januari-augusti var 9,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 682 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 171 € 30,9 % 159 € 14,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 110 € 21,1 % 93 € 8,5 %
Adr (Registrerade) 106 € 6,2 % 104 € 0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 20,7 % 59 € 12,8 %
Revpar (Registrerade) 57 € 14,8 % 46 € 7,1 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-1)
740 rum (-15)
1 800 bäddar (-230)

Rumsbeläggning 53,2 % (+4,0)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 36,1 % (-1,1)

Airbnb och Vrbo

176 inkvarteringsanläggningar (+20)
154 lägenheter (+15)
360 rum (+65)

Lägenhetsbeläggning 64,5 % (-5,2)
Osålda lägenheter 55

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland, Tak Research

Mikkelin kaupunki
Raatihuoneenkatu 8 – 10
50100 Mikkeli
Puh. (015) 1941

(Kuva:Jyri Tiusanen) mikkeli logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående