Mjölby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Mjölby: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 900
6 %
ikon: sweden 3 700
17 %
ikon: foreign 184
62 %
Topp 3:
Polen
66
78 %
Bulgarien
60
0 %
Tyskland
19
850 %
ikon: star 2 500
7 %
ikon: sweden 2 500
9 %
ikon: foreign 42
51 %
Genomsnittliga priser:
Natt
684,90 SEK
112,40 SEK
Rum
914,80 SEK
111,30 SEK
RevPAR
529,20 SEK
71,70 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 161
0 %
ikon: bed 360
1 %
ikon: room 58 %
2 %
ikon: bed 35 %
4 %

Registrerade gästnätter ökade med sex procent

Under september 2022 upptecknades 3 900 registrerade gästnätter i Mjölby (+6,3 %), var av 3 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 184 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 17 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 62 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med sex procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Polen (66 nights).

720 rum (-31,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rum (+40,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 29 700 registrerade gästnätter (+25,1 %) för inhemska besökare och 2 300 (+5,4 %) för utländska besökare i Mjölby, de vill säga sammanlagt 32 100 (+23,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mjölby av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mjölby i genomsnitt 1,5 nätter (+0,1) och utländska besökare 4,4 nätter (-1,4).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 2,7 miljoner kronor (+570 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 19,7 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 4,5 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK 13,9 % 920 SEK -2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 19,6 % 610 SEK 5,2 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK 15,7 % 450 SEK 17,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
161 rum (+0)
360 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 57,9 % (+0,91)
Osålda rum 68
Bädd beläggning 35,0 % (-1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa