Mjölby
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mjölby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
8 %
ikon: sweden 1 800
8 %
ikon: foreign 92
7 %
Topp 3:
Danmark
37
429 %
Bulgarien
22
Belgien
13
333 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
7 %
ikon: sweden 1 000
7 %
ikon: foreign 46
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
746,30 SEK
30,30 SEK
Rum
933,40 SEK
74,00 SEK
RevPAR
353,30 SEK
3,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 145
7 %
ikon: bed 270
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under december 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Mjölby (+8,3 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 92 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (37 nights).

240 rooms (+17,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (+11,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mjölby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mjölby i genomsnitt 1,7 nätter (+0,24) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,24).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,4 miljoner SEK (+55 300).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -7,3 %  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 750 SEK -3,9 %  SEK
Revpar (Registrerade) 350 SEK 1,1 %  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
145 rum (-11)
270 bäddar (-18)

Rumsbeläggning 37,8 % (+3,2)
Osålda rum 90
Bädd beläggning 26,0 % (+1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mjölby + nyckelord"

Google söker efter "mjölby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa