Mjölby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mjölby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
13 %
ikon: sweden 3 300
11 %
ikon: foreign 197
79 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
13 %
ikon: sweden 2 400
11 %
ikon: foreign 108
86 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
731,80 SEK
68,10 SEK
Rum
966,90 SEK
123,30 SEK
RevPAR
510,70 SEK
23,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 169
8 %
ikon: bed 320
10 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under september 2019 registrerades 3 500 bäddnätter i Mjölby (+13,4 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 197 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter ökade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets september.

750 rooms (+23,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rooms (+14,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 29 300 bäddnätter (+28,8 %) för inhemska besökare och 2 100 (+2,0 %) för utlänningar i Mjölby, sammanlagt 31 400 (+26,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mjölby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,6 procent inhemska och 4,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mjölby i genomsnitt 1,4 nätter (0,0) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,6 miljoner SEK (+92 300).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 20,1 miljoner SEK och den ökade med 4,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -11,3 %  980 SEK -2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK -8,5 % 640 SEK -0,4 %
Revpar (Registrerade) 510 SEK -4,3 % 450 SEK 15,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
169 rum (+13)
320 bäddar (+29)

Rumsbeläggning 52,8 % (+3,9)
Osålda rum 80
Bädd beläggning 37,2 % (+3,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa