Mjölby
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mjölby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 800
38 %
ikon: sweden 1 500
45 %
ikon: foreign 270
123 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 950
52 %
ikon: sweden 910
52 %
ikon: foreign 40
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
37 %
Genomsnittliga priser:
Natt
732,20 SEK
10,50 SEK
Rum
958,60 SEK
22,10 SEK
RevPAR
343,00 SEK
60,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 149
12 %
ikon: bed 320
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,36
13 %
ikon: bed 0,26
21 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 800 bäddnätter i Mjölby (-38,1 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 45 procent och utländska bäddnätter ökade med 123 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets mars.

540 rooms (+45,8 %) bokades av fritidsresenärer och 800 rooms (-53,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 700 bäddnätter (-14,4 %) för inhemska besökare och 580 (+47,3 %) för utlänningar i Mjölby, sammanlagt 6 300 (-11,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mjölby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

950 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mjölby i genomsnitt 1,6 nätter (+0,2) och utländska besökare 6,7 nätter (+5,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,3 miljoner SEK (-763 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,8 miljoner SEK och den minskade med 547 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK -2,3 % 950 SEK -3,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK 1,5 % 760 SEK 0,8 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -15,0 % 400 SEK 9,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
149 rum (-20)
320 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 35,8 % (-5,4)
Osålda rum 96
Bädd beläggning 25,6 % (-6,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mjölby + nyckelord"

Google söker efter "mjölby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,72/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa