Mölndal
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Mölndal: Turismen i ett nötskal

ikon: star 37 900
229 %
ikon: sweden 31 800
187 %
ikon: foreign 6 000
1 297 %
Topp 3:
Förenta Staterna
1 700
24 886 %
Norge
1 600
2 011 %
Danmark
700
672 %
ikon: star 22 500
254 %
ikon: sweden 19 400
212 %
ikon: foreign 3 200
1 885 %
Genomsnittliga priser:
Natt
419,80 SEK
40,10 SEK
Rum
985,10 SEK
82,10 SEK
RevPAR
554,20 SEK
181,70 SEK
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 960
63 %
ikon: bed 2 200
83 %
ikon: room 56 %
36 %
ikon: bed 59 %
49 %

Registrerade gästnätter ökade med 230 procent

Under juli 2021 upptecknades 37 900 registrerade gästnätter i Mölndal (+229,2 %), var av 31 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 187 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 1 300 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 230 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (1 700 nights).

12 300 rum (+219,2 %) bokades av fritidsresenärer och 3 800 rum (+91,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 75 700 registrerade gästnätter (+66,7 %) för inhemska besökare och 8 700 (+54,0 %) för utländska besökare i Mölndal, de vill säga sammanlagt 84 500 (+65,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mölndal av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,4 %.

22 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 250 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 85,9 procent inhemska och 14,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mölndal i genomsnitt 1,6 nätter (-0,14) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 15,9 miljoner SEK (+10,6 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 44,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 9,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 9,1 % 900 SEK -8,7 %
Revpar (Registrerade) 550 SEK 48,8 % 260 SEK -17,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK -8,7 % 530 SEK -22,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
960 rum (+370)
2 200 bäddar (+980)

Rumsbeläggning 56,3 % (+15)
Osålda rum 420
Bädd beläggning 59,3 % (+19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,25/10 (+0,6).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa