Mölndal
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mölndal: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 500
ikon: sweden 5 000
ikon: foreign 540
Topp 3:
Danmark
116
Norge
112
Tyskland
89
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
ikon: sweden 3 300
ikon: foreign 320
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,1 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
924,50 SEK
Rum
1 118,50 SEK
RevPAR
315,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 580
ikon: bed 1 200
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
ikon: bed 0,17

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 500 bäddnätter i Mölndal, av vilka 5 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (116 nights).

1 700 rooms bokades av fritidsresenärer och 2 900 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 24 600 bäddnätter för inhemska besökare och 4 700 för utlänningar i Mölndal, sammanlagt 29 300 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mölndal av det totala antalet bäddnätter var 0,2 %, av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 91,3 procent inhemska och 8,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mölndal i genomsnitt 1,5 nätter och utländska besökare 1,7 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 5,1 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1 000 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 920 SEK 730 SEK
Revpar (Registrerade) 320 SEK 420 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
580 rum
1 200 bäddar

Rumsbeläggning 28,2 %
Osålda rum 420
Bädd beläggning 16,8 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mölndal + nyckelord"

Google söker efter "mölndal" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,06/10 (-0,26).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa