Mönsterås
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mönsterås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september)
ikon: star 1 700
ikon: sweden 1 500
ikon: foreign 270
Topp 3:
Tyskland
112
Nederländerna
66
Danmark
25
Besökare ikon
Besökare (september)
ikon: star 660
ikon: sweden 540
ikon: foreign 111
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september)
ikon: star 813 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
467,60 SEK
Rum
1 110,10 SEK
RevPAR
490,10 SEK
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 37 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter (september)

Under september 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Mönsterås, av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (112 nights).

83 rooms bokades av fritidsresenärer och 650 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

660 turister som ankommit till inkvartering (september)

Av alla ankomster var 83,1 procent inhemska och 16,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mönsterås i genomsnitt 2,7 nätter och utländska besökare 2,4 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 813 000 SEK (september)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 813 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 490 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mönsterås + nyckelord"

Google söker efter "mönsterås" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa