Mönsterås
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Mönsterås: Turismen i ett nötskal

ikon: star 19 700
85 %
ikon: sweden 18 200
76 %
ikon: foreign 1 500
409 %
Topp 3:
Tyskland
820
256 %
Danmark
260
2 218 %
Nederländerna
220
10 750 %
ikon: star 7 800
82 %
ikon: sweden 7 200
72 %
ikon: foreign 600
431 %
Genomsnittliga priser:
Natt
198,60 SEK
32,30 SEK
Rum
3 295,50 SEK
521,80 SEK
RevPAR
2 373,70 SEK
877,40 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 56
0 %
ikon: bed 86
0 %
ikon: room 72 %
84 %
ikon: bed 781 %
84 %
ikon: nederbörd 45 mm
12 mm

Registrerade gästnätter ökade med 85 procent

Under juli 2021 upptecknades 19 700 registrerade gästnätter i Mönsterås (+85,0 %), var av 18 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 76 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 410 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 85 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (820 nights).

630 rum (+10,5 %) bokades av fritidsresenärer och 560 rum (+670,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mönsterås av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

7 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 82 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,3 procent inhemska och 7,7 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mönsterås i genomsnitt 2,5 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,11).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 3,9 miljoner SEK (+1,5 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 3 300 SEK -13,7 % SEK
Revpar (Registrerade) 2 400 SEK 58,6 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 199 SEK -14,0 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
56 rum (+0)
86 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 72,0 % (+33)
Osålda rum 16
Bädd beläggning 781,0 % (+360)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa