Mönsterås
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mönsterås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
ikon: sweden 1 500
ikon: foreign 270
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 660
ikon: sweden 540
ikon: foreign 111
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 813 000
Genomsnittliga priser:
Natt
467,60 SEK
Rum
1 110,10 SEK
RevPAR
490,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 56
19 %
ikon: bed 86
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 28 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Mönsterås, av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare.

83 rooms bokades av fritidsresenärer och 650 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mönsterås av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

660 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 83,1 procent inhemska och 16,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mönsterås i genomsnitt 2,7 nätter och utländska besökare 2,4 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 813 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 813 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 490 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
56 rum (+9)
86 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 44,1 %
Osålda rum 31
Bädd beläggning 68,4 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa