Mönsterås
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mönsterås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 1 700
30 %
ikon: sweden 1 500
31 %
ikon: foreign 270
20 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 660
7 %
ikon: sweden 540
4 %
ikon: foreign 111
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 813 000 SEK
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
467,60 SEK
165,80 SEK
Rum
1 110,10 SEK
130,10 SEK
RevPAR
490,10 SEK
46,50 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,44
19 %
ikon: bed 0,68
31 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 35 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter (september 2019)

Under september 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Mönsterås (-29,6 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 31 procent och utländska bäddnätter minskade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 30 procent jämfört med förra årets september.

83 rooms (+207,4 %) bokades av fritidsresenärer och 650 rooms (-11,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

660 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,1 procent inhemska och 16,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mönsterås i genomsnitt 2,7 nätter (-1,4) och utländska besökare 2,4 nätter (-1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 813 000 SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 813 000 SEK (+67 800).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 13,3 % SEK
Revpar (Registrerade) 490 SEK -8,7 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 54,9 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mönsterås + nyckelord"

Google söker efter "mönsterås" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa