Mora
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mora: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 800
15 %
ikon: sweden 17 100
16 %
ikon: foreign 750
8 %
Topp 3:
Norge
133
27 %
Tyskland
129
2 %
Nederländerna
110
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 800
27 %
ikon: sweden 8 400
27 %
ikon: foreign 410
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,7 milj. SEK
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
374,80 SEK
80,40 SEK
Rum
1 308,30 SEK
117,00 SEK
RevPAR
380,00 SEK
16,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
41 %
ikon: room 570
47 %
ikon: bed 1 700
29 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,4 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 37 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 15 procent

Under december 2019 registrerades 17 800 bäddnätter i Mora (+14,9 %), av vilka 17 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 750 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 15 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (133 nights).

3 600 rooms (+26,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (+53,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 265 000 bäddnätter (+9,1 %) för inhemska besökare och 60 800 (+5,9 %) för utlänningar i Mora, sammanlagt 326 000 (+8,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mora av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

8 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mora i genomsnitt 2,0 nätter (-0,19) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,54).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 6,7 miljoner SEK (+2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 109,1 miljoner SEK och den ökade med 36,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 9,8 % 1 500 SEK 23,9 % 
Revpar (Registrerade) 380 SEK -4,2 % 560 SEK 16,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 27,3 %  330 SEK 39,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+7)
570 rum (+183)
1 700 bäddar (+380)

Rumsbeläggning 29,0 % (-4,3)
Osålda rum 410
Bädd beläggning 35,1 % (-5,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mora + nyckelord"

Google söker efter "mora" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,39/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa