Mora
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mora: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 900
3 %
ikon: sweden 13 300
1 %
ikon: foreign 1 600
28 %
Topp 3:
Norge
680
27 %
Tyskland
390
27 %
Nederländerna
110
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 100
3 %
ikon: sweden 7 100
7 %
ikon: foreign 1 000
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,4 milj.
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
364,70 SEK
75,70 SEK
Rum
1 263,20 SEK
180,90 SEK
RevPAR
339,40 SEK
15,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
21 %
ikon: room 540
26 %
ikon: bed 1 600
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,9 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 92 mm
47 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 14 900 bäddnätter i Mora (-2,9 %), av vilka 13 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 28 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (680 nights).

2 700 rooms (-3,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rooms (+23,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 225 000 bäddnätter (+7,5 %) för inhemska besökare och 58 700 (+5,9 %) för utlänningar i Mora, sammanlagt 284 000 (+7,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mora av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

8 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,5 procent inhemska och 12,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mora i genomsnitt 1,9 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,26).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,4 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 93,0 miljoner SEK och den ökade med 33,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 16,7 %  1 600 SEK 27,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 26,2 %  330 SEK 44,6 % 
Revpar (Registrerade) 340 SEK -4,4 % 640 SEK 21,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+4)
540 rum (+113)
1 600 bäddar (+200)

Rumsbeläggning 26,9 % (-5,9)
Osålda rum 400
Bädd beläggning 31,7 % (-6,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,24/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa