Mora
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mora: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 300
29 %
ikon: sweden 12 500
26 %
ikon: foreign 760
56 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 500
35 %
ikon: sweden 5 200
32 %
ikon: foreign 300
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,9 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
365,70 SEK
100,30 SEK
Rum
1 371,00 SEK
268,60 SEK
RevPAR
301,80 SEK
236,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
9 %
ikon: room 580
6 %
ikon: bed 1 700
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
33 %
ikon: bed 0,28
32 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,3 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 28 mm
31 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 13 300 bäddnätter i Mora (-29,1 %), av vilka 12 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 760 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 29 procent jämfört med förra årets mars.

2 500 rooms (-40,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-10,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 54 600 bäddnätter (-1,4 %) för inhemska besökare och 4 400 (+2,8 %) för utlänningar i Mora, sammanlagt 59 000 (-1,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mora av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

5 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mora i genomsnitt 2,4 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 4,9 miljoner SEK (-3,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 26,9 miljoner SEK och den minskade med 361 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -16,4 % 1 600 SEK 0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK -21,5 % 460 SEK -0,2 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK -43,9 % 550 SEK -7,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+2)
580 rum (+33)
1 700 bäddar (+111)

Rumsbeläggning 22,0 % (-11)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 27,9 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mora + nyckelord"

Google söker efter "mora" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,83/10 (-0,06).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa