Mörbylånga
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mörbylånga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 600
11 %
ikon: sweden 17 800
13 %
ikon: foreign 1 800
7 %
Topp 3:
Tyskland
740
4 %
Danmark
250
31 %
Storbritannien
162
800 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 700
13 %
ikon: sweden 7 900
14 %
ikon: foreign 800
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,5 milj.
71 %
Genomsnittliga priser:
Natt
329,40 SEK
115,50 SEK
Rum
1 303,90 SEK
47,20 SEK
RevPAR
448,00 SEK
104,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
4 %
ikon: room 490
92 %
ikon: bed 1 400
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 37 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under september 2019 registrerades 19 600 bäddnätter i Mörbylånga (+11,0 %), av vilka 17 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (740 nights).

4 000 rooms (+81,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (+60,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 309 000 bäddnätter (+4,4 %) för inhemska besökare och 44 400 (+25,3 %) för utlänningar i Mörbylånga, sammanlagt 353 000 (+6,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mörbylånga av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mörbylånga i genomsnitt 2,3 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 6,5 miljoner SEK (+2,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 88,0 miljoner SEK och den ökade med 48,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -3,5 % 1 800 SEK 20,9 % 
Revpar (Registrerade) 450 SEK -18,9 %  790 SEK 10,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 54,0 %  250 SEK 108,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+1)
490 rum (+240)
1 400 bäddar (+210)

Rumsbeläggning 34,4 % (-6,5)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 47,4 % (-7,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,56/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa