Mörbylånga
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mörbylånga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 000
16 %
ikon: sweden 2 800
18 %
ikon: foreign 200
6 %
Topp 3:
Polen
131
446 %
Rumänien
16
7 %
Danmark
14
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
7 %
ikon: sweden 990
5 %
ikon: foreign 49
37 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
357,20 SEK
155,40 SEK
Rum
673,90 SEK
286,80 SEK
RevPAR
123,50 SEK
47,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 330
13 %
ikon: bed 970
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
3 %
ikon: bed 0,12
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 40 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under januari 2020 registrerades 3 000 bäddnätter i Mörbylånga (+16,2 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (131 nights).

1 100 rooms (+60,5 %) bokades av fritidsresenärer och 450 rooms (-32,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mörbylånga av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mörbylånga i genomsnitt 2,8 nätter (+0,55) och utländska besökare 4,1 nätter (+1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,1 miljoner SEK (-250 000). Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,1 miljoner SEK (-250 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 670 SEK -29,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK -30,3 %
Revpar (Registrerade) 123 SEK -27,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
330 rum (+37)
970 bäddar (+91)

Rumsbeläggning 18,3 % (+0,56)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 11,7 % (+0,76)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mörbylånga + nyckelord"

Google söker efter "mörbylånga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,99/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa