Mörbylånga
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mörbylånga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 600
47 %
ikon: sweden 4 300
47 %
ikon: foreign 330
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
67 %
ikon: sweden 1 400
66 %
ikon: foreign 62
81 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
287,00 SEK
91,10 SEK
Rum
675,10 SEK
271,30 SEK
RevPAR
113,80 SEK
182,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
0 %
ikon: room 430
2 %
ikon: bed 1 300
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
46 %
ikon: bed 0,13
49 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 17 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 600 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 4 600 bäddnätter i Mörbylånga (-47,3 %), av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 330 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 50 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 47 procent jämfört med förra årets april.

1 300 rooms (-52,6 %) bokades av fritidsresenärer och 680 rooms (-13,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 13 800 bäddnätter (-19,3 %) för inhemska besökare och 860 (-34,2 %) för utlänningar i Mörbylånga, sammanlagt 14 600 (-20,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mörbylånga av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 67 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,6 procent inhemska och 4,4 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mörbylånga i genomsnitt 3,2 nätter (+1,1) och utländska besökare 5,3 nätter (+3,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 1,3 miljoner SEK (-2,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 5,0 miljoner SEK och den minskade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 680 SEK -28,7 % 700 SEK -29,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK -24,1 % 340 SEK -24,5 %
Revpar (Registrerade) 114 SEK -61,7 % 137 SEK -44,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (+10)
1 300 bäddar (+40)

Rumsbeläggning 16,8 % (-14)
Osålda rum 360
Bädd beläggning 13,3 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mörbylånga + nyckelord"

Google söker efter "mörbylånga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (Oktober 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,99/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa