Motala
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Motala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 900
24 %
ikon: sweden 2 600
32 %
ikon: foreign 220
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
16 %
ikon: sweden 1 200
21 %
ikon: foreign 83
28 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
527,60 SEK
120,50 SEK
Rum
961,60 SEK
86,40 SEK
RevPAR
191,90 SEK
122,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 300
17 %
ikon: bed 610
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 58 mm
15 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 24 procent

Under december 2019 registrerades 2 900 bäddnätter i Motala (+23,9 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 220 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 32 procent och utländska bäddnätter minskade med 28 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 24 procent jämfört med förra årets december.

480 rooms (+18,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (+6,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 101 000 bäddnätter (+29,4 %) för inhemska besökare och 18 300 (+15,9 %) för utlänningar i Motala, sammanlagt 119 000 (+27,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Motala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Motala i genomsnitt 2,2 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,5 miljoner SEK (+13 500).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 44,4 miljoner SEK och den ökade med 9,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK -8,2 % 1 200 SEK 7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK -18,6 % 370 SEK 1,1 %
Revpar (Registrerade) 192 SEK -38,9 % 380 SEK 0,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
300 rum (+43)
610 bäddar (+11)

Rumsbeläggning 20,0 % (-10)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 17,6 % (-0,03)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "motala + nyckelord"

Google söker efter "motala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,05/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa