Motala
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Motala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 600
10 %
ikon: sweden 2 400
10 %
ikon: foreign 290
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
28 %
ikon: sweden 1 000
25 %
ikon: foreign 64
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
503,60 SEK
144,70 SEK
Rum
970,20 SEK
124,40 SEK
RevPAR
163,60 SEK
69,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 320
0 %
ikon: bed 670
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
21 %
ikon: bed 0,15
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 42 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 600 bäddnätter i Motala (-9,6 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 290 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets mars.

370 rooms (-1,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (-26,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 8 400 bäddnätter (+15,7 %) för inhemska besökare och 920 (-23,5 %) för utlänningar i Motala, sammanlagt 9 300 (+10,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Motala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Motala i genomsnitt 2,3 nätter (+0,38) och utländska besökare 4,5 nätter (+2,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,3 miljoner SEK (-565 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,0 miljoner SEK och den minskade med 233 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -11,4 % 1 000 SEK -4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK -22,3 % 540 SEK -13,2 %
Revpar (Registrerade) 164 SEK -29,8 % 194 SEK -16,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
320 rum (+0)
670 bäddar (-19)

Rumsbeläggning 16,9 % (-4,4)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 15,0 % (-1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "motala + nyckelord"

Google söker efter "motala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 7,84/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa