Motala
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Motala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 200
1 %
ikon: sweden 18 100
11 %
ikon: foreign 1 200
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 400
5 %
ikon: sweden 7 900
4 %
ikon: foreign 570
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,5 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
287,70 SEK
23,00 SEK
Rum
1 401,20 SEK
82,90 SEK
RevPAR
596,70 SEK
71,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
5 %
ikon: room 360
4 %
ikon: bed 850
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 43 %
7 %
ikon: bed 86 %
23 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 18 mm
15 mm

19 200 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 19 200 registrerade bäddnätter i Motala (-0,8 %), av vilka 18 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 11 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets augusti.

2 200 rooms (-17,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (-7,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 76 600 registrerade bäddnätter (-8,9 %) för inhemska besökare och 3 700 (-77,7 %) för utlänningar i Motala, sammanlagt 80 200 (-20,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Motala av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 93,2 procent inhemska och 6,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Motala i genomsnitt 2,3 nätter (+0,14) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 5,5 miljoner SEK (-490 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 23,6 miljoner SEK och den minskade med 10,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 6,3 % 1 300 SEK -0,7 %
Revpar (Registrerade) 600 SEK 13,6 % 310 SEK -27,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK -7,4 % 290 SEK -12,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (-1)
360 rum (-15)
850 bäddar (-82)

Rumsbeläggning 42,6 % (+2,7)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 85,7 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "motala + nyckelord"

Google söker efter "motala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 6,98/10 (-1,3).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa