Motala
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Motala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 400
7 %
ikon: sweden 5 400
3 %
ikon: foreign 960
32 %
Topp 3:
Polen
220
10 850 %
Tyskland
180
8 %
Österrike
179
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 400
5 %
ikon: sweden 3 000
3 %
ikon: foreign 340
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,5 milj.
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
542,30 SEK
41,50 SEK
Rum
1 154,40 SEK
10,40 SEK
RevPAR
325,90 SEK
8,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
19 %
ikon: room 360
7 %
ikon: bed 850
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 54 mm
22 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under september 2019 registrerades 6 400 bäddnätter i Motala (+6,5 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 960 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 32 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (220 nights).

1 200 rooms (+50,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (-19,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 89 500 bäddnätter (+30,2 %) för inhemska besökare och 17 400 (+21,3 %) för utlänningar i Motala, sammanlagt 107 000 (+28,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Motala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,8 procent inhemska och 10,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Motala i genomsnitt 1,8 nätter (0,0) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,26).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,5 miljoner SEK (-36 400).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 37,1 miljoner SEK och den ökade med 9,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 0,9 % 1 300 SEK 10,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK -7,1 % 350 SEK 4,2 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -2,6 % 420 SEK 4,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+3)
360 rum (+25)
850 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 28,2 % (-1,0)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 25,8 % (+2,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,5/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa