Motala
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2019

Motala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 900
3 %
ikon: sweden 2 600
2 %
ikon: foreign 300
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
4 %
ikon: sweden 1 300
7 %
ikon: foreign 145
37 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
648,30 SEK
33,00 SEK
Rum
1 094,60 SEK
221,80 SEK
RevPAR
233,00 SEK
136,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
33 %
ikon: room 320
31 %
ikon: bed 690
19 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
24 %
ikon: bed 0,17
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 59 mm
38 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under mars 2019 registrerades 2 900 bäddnätter i Motala (+2,5 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets mars.

370 rooms (+77,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (+7,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 7 300 bäddnätter (+10,2 %) för inhemska besökare och 1 200 (+34,3 %) för utlänningar i Motala, sammanlagt 8 500 (+13,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (-3,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,6 miljoner nätter (-1,2 %) nyttjades av nationella besökare och 888 000 nätter (-12,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Motala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,2 procent inhemska och 9,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Motala i genomsnitt 2,0 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,9 miljoner SEK (-47 400).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,2 miljoner SEK och den ökade med 362 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2019
Antal
Förändring jan-mars 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -16,9 % 1 000 SEK -13,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK -4,8 % 620 SEK -5,0 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -36,9 % 230 SEK -27,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+3)
320 rum (+75)
690 bäddar (+109)

Rumsbeläggning 21,3 % (-6,7)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 16,5 % (-3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "motala + nyckelord"

Google söker efter "motala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa