Motala
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Motala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
27 %
ikon: sweden 3 000
36 %
ikon: foreign 350
17 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
27 %
ikon: sweden 1 500
38 %
ikon: foreign 123
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. SEK
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
542,50 SEK
31,10 SEK
Rum
1 026,10 SEK
3,50 SEK
RevPAR
220,80 SEK
2,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
30 %
ikon: room 340
37 %
ikon: bed 730
30 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
1 %
ikon: bed 0,19
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 31 mm
7 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 27 procent

Under februari 2020 registrerades 3 400 bäddnätter i Motala (+27,1 %), av vilka 3 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 350 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 36 procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 27 procent jämfört med förra årets februari.

480 rooms (+18,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (+21,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 6 000 bäddnätter (+30,4 %) för inhemska besökare och 630 (-29,9 %) för utlänningar i Motala, sammanlagt 6 700 (+20,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Motala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,4 procent inhemska och 7,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Motala i genomsnitt 2,0 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,62).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 1,8 miljoner SEK (+309 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 3,7 miljoner SEK och den ökade med 332 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -0,3 % 1 000 SEK -1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK -5,4 % 550 SEK -8,9 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK 0,9 % 210 SEK -10,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+3)
340 rum (+91)
730 bäddar (+169)

Rumsbeläggning 21,5 % (+0,26)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 19,0 % (+1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "motala + nyckelord"

Google söker efter "motala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 7,84/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa