Motala
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Motala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
49 %
ikon: sweden 2 200
46 %
ikon: foreign 79
83 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 910
61 %
ikon: sweden 900
58 %
ikon: foreign 14
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 785 000 SEK
69 %
Genomsnittliga priser:
Natt
341,70 SEK
213,50 SEK
Rum
897,40 SEK
179,20 SEK
RevPAR
73,80 SEK
211,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 360
7 %
ikon: bed 850
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,08
69 %
ikon: bed 0,09
57 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 23 mm
22 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 300 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 2 300 bäddnätter i Motala (-49,4 %), av vilka 2 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 79 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 46 procent och utländska bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets april.

144 rooms (-81,5 %) bokades av fritidsresenärer och 730 rooms (-53,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 10 600 bäddnätter (-6,3 %) för inhemska besökare och 1 000 (-40,2 %) för utlänningar i Motala, sammanlagt 11 600 (-10,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Motala av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

910 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 61 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Motala i genomsnitt 2,5 nätter (+0,58) och utländska besökare 5,6 nätter (+3,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 785 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 785 000 SEK (-1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 5,8 miljoner SEK och den minskade med 2,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK -16,6 % 980 SEK -7,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK -38,4 % 500 SEK -16,4 %
Revpar (Registrerade) 74 SEK -74,1 % 161 SEK -34,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+1)
360 rum (+25)
850 bäddar (+34)

Rumsbeläggning 8,2 % (-18)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 9,1 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "motala + nyckelord"

Google söker efter "motala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 7,84/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa