Mullsjö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Mullsjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
52 %
ikon: sweden 1 000
51 %
ikon: foreign 35
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 570
51 %
ikon: sweden 540
51 %
ikon: foreign 24
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 544 000 SEK
41 %
Genomsnittliga priser:
Natt
518,60 SEK
97,40 SEK
Rum
944,50 SEK
19,20 SEK
RevPAR
138,20 SEK
149,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 130
9 %
ikon: bed 300
15 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
51 %
ikon: bed 0,12
66 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 42 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 000 bäddnätter i Mullsjö (-52,5 %), av vilka 1 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 35 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 51 procent och utländska bäddnätter minskade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets mars.

119 rooms (-7,6 %) bokades av fritidsresenärer och 460 rooms (-45,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 600 bäddnätter (-34,2 %) för inhemska besökare och 310 (-33,4 %) för utlänningar i Mullsjö, sammanlagt 4 900 (-34,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mullsjö av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

570 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 51 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mullsjö i genomsnitt 1,9 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,73).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 544 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 544 000 SEK (-386 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,2 miljoner SEK och den minskade med 968 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -2,0 % 1 100 SEK 3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK 23,1 % 460 SEK 6,0 %
Revpar (Registrerade) 138 SEK -52,0 % 195 SEK -40,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
130 rum (+11)
300 bäddar (+40)

Rumsbeläggning 14,6 % (-15)
Osålda rum 111
Bädd beläggning 12,3 % (-24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mullsjö + nyckelord"

Google söker efter "mullsjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 7,28/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa