Mullsjö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mullsjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 700
19 %
ikon: sweden 3 100
7 %
ikon: foreign 600
192 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 200
9 %
ikon: sweden 1 900
2 %
ikon: foreign 280
259 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
528,70 SEK
53,60 SEK
Rum
1 184,60 SEK
65,30 SEK
RevPAR
531,30 SEK
6,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 138
16 %
ikon: bed 300
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 62 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 19 procent

Under september 2019 registrerades 3 700 bäddnätter i Mullsjö (+19,1 %), av vilka 3 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 192 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 19 procent jämfört med förra årets september.

680 rooms (+41,8 %) bokades av fritidsresenärer och 990 rooms (-14,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 33 200 bäddnätter (+9,6 %) för inhemska besökare och 8 200 (+6,2 %) för utlänningar i Mullsjö, sammanlagt 41 400 (+8,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mullsjö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,9 procent inhemska och 13,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mullsjö i genomsnitt 1,7 nätter (+0,14) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,48).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,0 miljoner SEK (+149 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 14,3 miljoner SEK och den ökade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 5,8 % 1 100 SEK 9,8 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK -1,2 % 450 SEK 9,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK -9,2 % 350 SEK 0,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
138 rum (+19)
300 bäddar (+43)

Rumsbeläggning 44,8 % (-3,2)
Osålda rum 76
Bädd beläggning 47,0 % (-0,85)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,04/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa