Mullsjö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Mullsjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
22 %
ikon: sweden 1 100
21 %
ikon: foreign 88
37 %
Topp 3:
Tyskland
25
67 %
Danmark
16
60 %
Storbritannien
10
400 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 740
10 %
ikon: sweden 690
11 %
ikon: foreign 48
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 606 000 SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
489,90 SEK
52,10 SEK
Rum
1 015,20 SEK
63,80 SEK
RevPAR
156,50 SEK
81,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 138
16 %
ikon: bed 300
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 72 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 200 bäddnätter i Mullsjö (-22,4 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 88 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 37 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (25 nights).

230 rooms (-1,9 %) bokades av fritidsresenärer och 370 rooms (-26,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 38 300 bäddnätter (+5,9 %) för inhemska besökare och 9 300 (+9,7 %) för utlänningar i Mullsjö, sammanlagt 47 600 (+6,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mullsjö av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

740 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,5 procent inhemska och 6,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mullsjö i genomsnitt 1,7 nätter (-0,2) och utländska besökare 1,8 nätter (-1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 606 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 606 000 SEK (-92 200).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 17,7 miljoner SEK och den ökade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 6,7 % 1 100 SEK 7,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK 11,9 %  370 SEK 0,3 %
Revpar (Registrerade) 157 SEK -34,1 %  410 SEK 4,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
138 rum (+19)
300 bäddar (+43)

Rumsbeläggning 15,4 % (-9,6)
Osålda rum 117
Bädd beläggning 14,7 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "mullsjö + nyckelord"

Google söker efter "mullsjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,04/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa