Munkedal
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Munkedal: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 145
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 910
ikon: sweden 790
ikon: foreign 116
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 856 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
684,60 SEK
Rum
1 048,20 SEK
RevPAR
191,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 152
ikon: bed 340
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
ikon: bed 0,12

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 300 bäddnätter i Munkedal, av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 145 av utländska besökare.

350 rooms bokades av fritidsresenärer och 470 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 000 bäddnätter för inhemska besökare och 1 100 för utlänningar i Munkedal, sammanlagt 5 100 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Munkedal av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

910 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 87,2 procent inhemska och 12,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Munkedal i genomsnitt 1,4 nätter och utländska besökare 1,2 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 856 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 856 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 1 000 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 640 SEK
Revpar (Registrerade) 192 SEK 250 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
152 rum
340 bäddar

Rumsbeläggning 18,3 %
Osålda rum 124
Bädd beläggning 12,5 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "munkedal + nyckelord"

Google söker efter "munkedal" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa