Muonio
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Muonio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 500
2 %
ikon: finland 1 300
39 %
ikon: foreign 13 200
5 %
Topp 3:
Frankrike
4 600
9 %
Tyskland
3 800
14 %
Storbritannien
1 800
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 700
109 %
ikon: finland 440
204 %
ikon: foreign 5 200
104 %
Topp 3:
Tyskland
2 500
201 %
Frankrike
1 000
18 %
Storbritannien
740
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. €
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
95,00 €
26,40 €
Rum
162,90 €
33,60 €
RevPAR
88,60 €
19,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 500
8 %
ikon: bed 1 300
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,54
1 %
ikon: bed 0,38
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -9,0 °C
9,1 °C
ikon: nederbörd 40 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 500 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 14 500 bäddnätter i Muonio (-1,9 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (4 600 nights).

13 600 nights (+54,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 970 nights (-83,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Muonio av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 1,9 %.

5 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 109 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 7,8 procent inhemska och 92,2 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Muonio i genomsnitt 3,0 nätter (-3,5) och utländska besökare 2,5 nätter (-2,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,4 miljoner euro (-418 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 163 € -17,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 95 € -21,7 %
Revpar (Registrerade) 89 € -18,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
500 rum (-44)
1 300 bäddar (-92)

Rumsbeläggning 54,4 % (-0,7)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 37,8 % (+0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "muonio + nyckelord"

Google söker efter "muonio" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,74/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa