Muonio
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Muonio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
89 %
ikon: finland 1 000
87 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 66
97 %
ikon: finland 66
97 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 3,0
67 %
ikon: room 114
79 %
ikon: bed 360
75 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
39 %
ikon: bed 0,13
46 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,1 °C
4,5 °C
ikon: nederbörd 15 mm
7 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 000 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 000 bäddnätter i Muonio (-89,4 %).

850 nights (-90,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 171 nights (-83,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 9 700 bäddnätter (-38,8 %) för inhemska besökare och 37 700 (-15,6 %) för utlänningar i Muonio, sammanlagt 47 600 (-21,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Muonio av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter .

66 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 97 procent jämfört med föregående år.

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (-6)
114 rum (-430)
360 bäddar (-1 100)

Rumsbeläggning 18,6 % (-12)
Osålda rum 93
Bädd beläggning 13,3 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "muonio + nyckelord"

Google söker efter "muonio" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,59/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa