Muonio
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Muonio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 500
9 %
ikon: finland 5 300
26 %
ikon: foreign 2 200
19 %
Topp 3:
Tyskland
900
13 %
Nederländerna
220
37 %
Norge
181
31 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 600
12 %
ikon: finland 3 200
28 %
ikon: foreign 1 400
13 %
Topp 3:
Tyskland
480
5 %
Norge
169
34 %
Nederländerna
157
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 286 000
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,20 €
9,20 €
Rum
100,10 €
28,20 €
RevPAR
42,50 €
11,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 220
5 %
ikon: bed 710
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,8 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 39 mm
47 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under augusti 2019 registrerades 7 500 bäddnätter i Muonio (+8,9 %), av vilka 5 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (900 nights).

6 200 nights (+2,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 300 nights (+54,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 30 900 bed nights (+5,4 %) för inhemska besökare och 52 100 (+3,4 %) för utlänningar i Muonio, sammanlagt 83 000 (+4,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Muonio av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

4 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 69,9 procent inhemska och 30,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Muonio i genomsnitt 1,7 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,12).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 286 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 286 000 euro (+86 300).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 7,1 miljoner euro och den ökade med 633 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 39,3 %   €
Revpar (Registrerade) 42 € 37,6 %   €
Bäddnatt (Registrerade) 38 € 31,5 %  85 € 5,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
220 rum (+10)
710 bäddar (+43)

Rumsbeläggning 42,4 % (-0,5)
Osålda rum 128
Bädd beläggning 30,0 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,67/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa