Muonio
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Muonio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 500
20 %
ikon: finland 2 300
20 %
ikon: foreign 4 200
20 %
Topp 3:
Tyskland
2 700
25 %
Norge
280
21 %
Spanien
230
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
14 %
ikon: finland 480
7 %
ikon: foreign 700
18 %
Topp 3:
Tyskland
370
18 %
Spanien
57
37 %
Norge
53
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 239 000 €
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,60 €
91,20 €
Rum
92,10 €
113,60 €
RevPAR
12,50 €
106,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
25 %
ikon: room 390
12 %
ikon: bed 1 100
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -7,7 °C
4,9 °C
ikon: nederbörd 29 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 500 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 6 500 bäddnätter i Muonio (-20,1 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (2 700 nights).

2 100 nights (-66,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 500 nights (+120,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 39 700 bäddnätter (+4,7 %) för inhemska besökare och 57 200 (+1,6 %) för utlänningar i Muonio, sammanlagt 96 900 (+2,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Muonio av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 40,6 procent inhemska och 59,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Muonio i genomsnitt 4,9 nätter (-0,8) och utländska besökare 6,0 nätter (-0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 239 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 239 000 euro (-806 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 7,8 miljoner euro och den ökade med 65 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € -55,2 %   €
Bäddnatt (Registrerade) 37 € -71,4 %  80 € -1,9 %
Revpar (Registrerade) 13 € -89,5 %   €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
390 rum (-51)
1 100 bäddar (-91)

Rumsbeläggning 13,6 % (-44)
Osålda rum 340

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "muonio + nyckelord"

Google söker efter "muonio" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,74/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa