Nådendal
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

200 gäster på internationella kongresser under 2019

Sammanlagt 1,0 kongresser anordnades under 2019.

10 900 passagerare via färjor

Totalt anlände 10 900 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med fem procent. Antal avresande passagerare var 9 400 (+1,2 %). De flesta ankomsterna var från Sverige (10 900 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Taxfree-försäljning +128,2 %

Taxfree-försäljning ökade med 128 procent från föregående år.

(Ryssar +128,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,31/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Navigera

föregående
nästa