Nacka
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nacka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 700
7 %
ikon: sweden 19 300
4 %
ikon: foreign 3 400
41 %
Topp 3:
Förenta Staterna
590
27 %
Tyskland
380
40 %
Finland
270
21 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 400
16 %
ikon: sweden 12 800
11 %
ikon: foreign 1 600
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 20,1 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
883,30 SEK
26,20 SEK
Rum
1 427,70 SEK
57,50 SEK
RevPAR
627,40 SEK
37,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 1 200
2 %
ikon: bed 2 300
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

22 700 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 22 700 bäddnätter i Nacka (-6,7 %), av vilka 19 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 41 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sju procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (590 nights).

8 200 rooms (-7,4 %) bokades av fritidsresenärer och 5 900 rooms (-8,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 288 000 bäddnätter (+5,7 %) för inhemska besökare och 82 600 (-4,7 %) för utlänningar i Nacka, sammanlagt 371 000 (+3,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nacka av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

14 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,9 procent inhemska och 11,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nacka i genomsnitt 1,5 nätter (+0,22) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 20,1 miljoner SEK (-801 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 331,9 miljoner SEK och den minskade med 4,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 4,2 % 1 400 SEK -2,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 880 SEK 3,1 % 900 SEK -4,5 %
Revpar (Registrerade) 630 SEK -5,6 % 810 SEK -2,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (+26)
2 300 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 43,9 % (-4,6)
Osålda rum 680
Bädd beläggning 36,8 % (-2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nacka + nyckelord"

Google söker efter "nacka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,29/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa