Nacka
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nacka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 700
52 %
ikon: sweden 11 200
50 %
ikon: foreign 1 500
61 %
Topp 3:
Förenta Staterna
390
46 %
Norge
260
8 %
Storbritannien
220
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 100
59 %
ikon: sweden 7 200
59 %
ikon: foreign 890
57 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,0 milj. SEK
51 %
Genomsnittliga priser:
Natt
943,20 SEK
20,30 SEK
Rum
1 409,10 SEK
21,10 SEK
RevPAR
333,00 SEK
343,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 1 200
0 %
ikon: bed 2 300
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
52 %
ikon: bed 0,19
51 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 12 700 bäddnätter i Nacka (-51,8 %), av vilka 11 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 50 procent och utländska bäddnätter minskade med 61 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (390 nights).

4 900 rooms (-45,3 %) bokades av fritidsresenärer och 3 600 rooms (-58,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 53 400 bäddnätter (-17,4 %) för inhemska besökare och 8 300 (-20,2 %) för utlänningar i Nacka, sammanlagt 61 600 (-17,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nacka av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

8 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 59 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,0 procent inhemska och 11,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nacka i genomsnitt 1,5 nätter (+0,29) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 12,0 miljoner SEK (-12,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 56,3 miljoner SEK och den minskade med 13,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 1,5 % 1 400 SEK 0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 940 SEK 2,2 % 910 SEK -1,6 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -50,8 % 540 SEK -20,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (+0)
2 300 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 23,6 % (-25)
Osålda rum 920
Bädd beläggning 18,5 % (-19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nacka + nyckelord"

Google söker efter "nacka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 7,63/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa