Nacka
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nacka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 33 000
3 %
ikon: sweden 27 000
9 %
ikon: foreign 6 000
17 %
Topp 3:
Förenta Staterna
1 800
81 %
Tyskland
940
30 %
Storbritannien
810
40 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 20 300
7 %
ikon: sweden 17 300
3 %
ikon: foreign 3 000
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 35,1 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 064,60 SEK
5,40 SEK
Rum
1 522,40 SEK
9,90 SEK
RevPAR
1 009,70 SEK
39,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 1 200
2 %
ikon: bed 2 300
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under september 2019 registrerades 33 000 bäddnätter i Nacka (+3,3 %), av vilka 27 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (1 800 nights).

8 400 rooms (-5,9 %) bokades av fritidsresenärer och 14 700 rooms (+7,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 213 000 bäddnätter (+4,8 %) för inhemska besökare och 70 600 (-0,9 %) för utlänningar i Nacka, sammanlagt 283 000 (+3,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nacka av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

20 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,1 procent inhemska och 14,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nacka i genomsnitt 1,6 nätter (+0,18) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 35,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 35,1 miljoner SEK (+953 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 247,3 miljoner SEK och den minskade med 7,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 0,7 % 1 400 SEK -3,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 1 100 SEK -0,5 % 870 SEK -5,9 %
Revpar (Registrerade) 1 000 SEK 4,0 % 810 SEK -3,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (+26)
2 300 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 66,3 % (+2,1)
Osålda rum 410
Bädd beläggning 50,2 % (+3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,89/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa