Namdalen
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Namdalen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 57 300
ikon: norway 51 600
ikon: foreign 5 600
ikon: star 37 500
ikon: norway 34 900
ikon: foreign 2 600
Genomsnittliga priser:
Natt
239,00 kr
Rum
1 246,20 kr
RevPAR
526,80 kr
ikon: establishment 55
ikon: room 840
ikon: bed 2 400

57 300 registrerade gästnätter

Under juli 2021 upptecknades 57 300 registrerade gästnätter i Namdalen, var av 51 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 600 av utländska besökare.

19 200 nights nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 106 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 7 900 för utländska besökare i Namdalen, de vill säga sammanlagt 114 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, var av 6,1 miljoner nätter (+3,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 549 000 nätter (+14,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Namdalen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 1,0 %.

37 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Namdalen i genomsnitt 1,5 nätter och utländska besökare 2,2 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 13,7 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 13,7 miljoner kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 kr 1 100 kr
Revpar (Registrerade) 530 kr 270 kr
Bäddnatt (Registrerade) 240 kr 350 kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

55 inkvarteringsanläggningar
840 rum
2 400 bäddar

Rumsbeläggning 42,3 %
Osålda rum 480
Bädd beläggning 28,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa