Nässjö
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Nässjö: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 400
45 %
ikon: sweden 6 100
40 %
ikon: foreign 300
593 %
ikon: star 3 300
82 %
ikon: sweden 3 100
76 %
ikon: foreign 147
512 %
Genomsnittliga priser:
Natt
363,40 SEK
71,00 SEK
Rum
951,90 SEK
125,20 SEK
RevPAR
552,30 SEK
245,70 SEK
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 135
0 %
ikon: bed 260
0 %
ikon: room 58 %
104 %
ikon: bed 79 %
47 %

Registrerade gästnätter ökade med 45 procent

Under augusti 2021 upptecknades 6 400 registrerade gästnätter i Nässjö (+45,0 %), var av 6 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 40 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 590 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 45 procent i jämförelse med augusti förra året.

720 rum (+43,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rum (+147,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 26 700 registrerade gästnätter (+26,6 %) för inhemska besökare och 1 300 (-6,0 %) för utländska besökare i Nässjö, de vill säga sammanlagt 28 100 (+24,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nässjö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

3 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 82 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nässjö i genomsnitt 1,9 nätter (-0,51) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,24).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 2,3 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 11,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 1,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK -11,6 % 1 000 SEK 0,4 %
Revpar (Registrerade) 550 SEK 80,2 % 350 SEK 13,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 24,3 % 420 SEK -9,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
135 rum (+0)
260 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 58,0 % (+30)
Osålda rum 57
Bädd beläggning 78,6 % (+25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa