Nässjö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nässjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
1 %
ikon: sweden 2 800
10 %
ikon: foreign 700
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
9 %
ikon: sweden 1 700
8 %
ikon: foreign 420
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj.
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
739,70 SEK
107,30 SEK
Rum
980,60 SEK
25,60 SEK
RevPAR
643,10 SEK
53,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 135
9 %
ikon: bed 260
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under september 2019 registrerades 3 500 bäddnätter i Nässjö (+1,5 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets september.

1 100 rooms (+50,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rooms (+8,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 28 600 bäddnätter (+13,0 %) för inhemska besökare och 8 700 (+1,6 %) för utlänningar i Nässjö, sammanlagt 37 300 (+10,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nässjö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,9 procent inhemska och 20,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nässjö i genomsnitt 1,7 nätter (+0,03) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,6 miljoner SEK (+411 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 19,2 miljoner SEK och den ökade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -2,5 % 950 SEK -4,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK 17,0 %  520 SEK -2,9 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK 9,1 % 520 SEK -2,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
135 rum (+11)
260 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 65,6 % (+7,0)
Osålda rum 46
Bädd beläggning 44,3 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,36/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa