Nässjö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nässjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 100
0 %
ikon: sweden 1 800
1 %
ikon: foreign 320
7 %
Topp 3:
Storbritannien
28
1 300 %
Förenta Staterna
27
Tyskland
14
56 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
0 %
ikon: sweden 980
3 %
ikon: foreign 230
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
688,40 SEK
94,40 SEK
Rum
1 027,40 SEK
122,00 SEK
RevPAR
343,40 SEK
19,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 135
9 %
ikon: bed 260
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 100 bäddnätter i Nässjö (-0,4 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med mindre än en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (28 nights).

500 rooms (+32,9 %) bokades av fritidsresenärer och 900 rooms (-10,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 37 000 bäddnätter (+14,7 %) för inhemska besökare och 9 800 (+1,5 %) för utlänningar i Nässjö, sammanlagt 46 800 (+11,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nässjö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,9 procent inhemska och 19,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nässjö i genomsnitt 1,8 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,4 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,4 miljoner SEK (+192 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 25,8 miljoner SEK och den ökade med 2,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 13,5 %  960 SEK -3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 690 SEK 15,9 %  550 SEK -2,9 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK 6,0 % 520 SEK -1,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
135 rum (+11)
260 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 33,4 % (-2,3)
Osålda rum 90
Bädd beläggning 25,4 % (+0,28)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nässjö + nyckelord"

Google söker efter "nässjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,36/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa