Nässjö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nässjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
37 %
ikon: sweden 1 900
29 %
ikon: foreign 114
80 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 980
44 %
ikon: sweden 900
36 %
ikon: foreign 77
77 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
711,60 SEK
8,80 SEK
Rum
1 082,30 SEK
124,60 SEK
RevPAR
345,50 SEK
205,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 135
0 %
ikon: bed 260
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
45 %
ikon: bed 0,25
37 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 000 bäddnätter i Nässjö (-37,5 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 114 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets mars.

580 rooms (-15,6 %) bokades av fritidsresenärer och 760 rooms (-57,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 900 bäddnätter (-16,0 %) för inhemska besökare och 760 (-43,2 %) för utlänningar i Nässjö, sammanlagt 6 600 (-20,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nässjö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

980 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nässjö i genomsnitt 2,1 nätter (+0,23) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,24).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,4 miljoner SEK (-895 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,9 miljoner SEK och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 13,0 % 1 100 SEK 9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK -1,2 % 740 SEK -1,3 %
Revpar (Registrerade) 350 SEK -37,3 % 400 SEK -21,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
135 rum (+0)
260 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 31,9 % (-26)
Osålda rum 92
Bädd beläggning 24,7 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nässjö + nyckelord"

Google söker efter "nässjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,36/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa